Sentencia Penal Nº 55, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 36 de 18 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 55
  • Núm. Recurso: 36
Resumen:

 

       

O artigo 962 da Lei de axuizar resulta inequívoco: o xuíz mandará citar o Ministerio Fiscal para o xuízo de faltas sempre que teña noticia dunha das perseguíbeis de oficio ou previa denuncia.Logo confírelle ao Ministerio Fiscal, no artigo 969 da mesma lei, a posibilidade de deixar de asistir en determinados casos.Ou, de se querer, pode dicirse que se nega ao ministerio Fiscal a posibilidade de elixir non asistir ou asistir cando se lle agacha a existencia de denuncia e convocatoria a xuízo. Resultando das actuacións que, malia terse mandado polo xuíz que o Ministerio Fiscal fose citado a xuízo (providencia de 27 de decembro de 1999), o xuízo foi efectuado sen que a citación fose feita nin o Ministerio Fiscal chegase a ter participación ningunha, nin tampouco lle foi notificada a sentencia como resulta en calquera caso preceptivo. Que, sen entrar a considera-la apelación movida por don Abel F e don Andrés F , é mester eu declarar a nulidade, e de feito declároa, do xuízo verbal de faltas efectuado no procedemento de que trae causa este rolo, fronte á sentencia pronunciada polo Xulgado de 1ª Inst e Instr de LaliEl número de personas que han presentado la declaración de la Renta hasta la fecha aumenta un 22,3% respecto al mismo periodo del año pasado, no xuízo de faltas núm. 183/99, mandando que sexan repostas as actuacións ao intre da convocatoria a xuízo con observancia do mandado no artigo 962 da Lei de axuizar.

 

 


Autor material
Falta de amenazas
Apercibimiento
Indefensión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 55, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 36 de 18 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...