Sentencia Penal Nº 57, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1133 de 30 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 30 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 57
  • Núm. Recurso: 1133
Resumen:

 

Pero o máis salientábel é que a sentencia acaba amosando que non existían tales elementos de abondo para axuizar sen a presencia do acusado. Non se trata xa das máis que necesarias matizacións á doutrina atinxente á avaliación de proba. Ou que non pode admitirse fundar unha decisión probatoria en declaracións sumariais contraditas no xuízo, con abeiramento no artigo 714 da Lei procesual sen denantes facer advertencia á testemuña ou acusado en contradicción, lectura en xuízo oral da previa manifestación na fase de investigación, e posterior interrogatorio precisamente requirindo explicación. E tal elemento de xuízo resulta esencial, asemade, para a defensa do outro acusado apelante don Victoriano. Que, sen entrarnos no fondo dos recursos movidos por don Victoriano P e por don José Luis M (adherido), é mester nós anulármo-lo xuizo oral celebrado fronte aos devanditos acusados, e dese xeito o facemos, mandando que sexa novamente celebrado e emitida sentencia na que, en ningún caso, poderá ser imposta sanción máis onerosa aos acusados da xa posta na agora revogada.

 


Responsabilidad
Delito de hurto
Arresto
Robo con fuerza en las cosas
Robo con fuerza
Grado de tentativa
Arresto sustitutorio
Coimputado
Presunción de inocencia
Indefensión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 57, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1133 de 30 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...