Sentencia Penal Nº 6, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1113 de 18 de Enero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Enero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 6
  • Núm. Recurso: 1113
Resumen:

 

 

Coa sentencia xudicial apelada debemos concluír que ante as xenéricas e inconcretas manifestacións do acusado de que non podía satisfacer as pensións alimenticias e compensatoria "porque non traballa", "porque non ten nada", "non ten nin paro", "adebédalle á Seguridade Social máis dun millón de pesetas", "que non traballa nos baixos da casa da sua nai, nin traballa para os veciños", etc., o certo é que a testemuñal practicda no acto da vista oral puxo de relevo que o acusado seguiu a manter aberto e traballando no taller de cerralla, mentres que a documental daba conta da súa persistencia como alta no Réximen de Autónomos da Seguridde Social, da titularidade dun vehículo a motor, do abono do IAE, da posesión ó seu nome de varias propiedades urbanas Ea rústicas, e do feito de que as responsabilidades contraidas coa Seguridade Social databan de momentos anteriores no tempo ós da separación matrimonial. En resumo, non só pois o acusado indiciariamente xustificou a súa imposibilidade de pagamento, senón que xustamente se demostrou o contrario.

Declaránse de oficio as custas desta alzada.

 

 


Sentencia firme
Delito de impago de pensión
Autor responsable
Arresto
Carga de la prueba
Investigado o encausado
Responsabilidad

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 6, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1113 de 18 de Enero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...