Sentencia Penal Nº 60, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1045 de 31 de Julio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 31 de Julio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Gonzalez Rebolo, Maria Jesus
  • Núm. Sentencia: 60
  • Núm. Recurso: 1045
Resumen:

O presente recurso interposto pola defensa fúndase na inexistencia de culpabilidade como elemento esencial do delito por non concurrir dolo na conducta do acusado; motivo polo cal se solicita a revocación da sentencia na que resultou condenado e se proceda á súa absolución.Como quedou exposto na sentencia recurrida, "desobedecer" equivale ó incumprimento dunha orden ou mandato emanado da Autoridade ou dos seus exentes.Por outro lado esta orde ou mandato debe ter un carácter concreto, intimando facer ou non facer algo en particular.Non cabe no presente caso apreciar un descoñecemento por parte do acusado do significado da orde de precinto, dado que non se trata dun mandato xeral, abstracto ou indeterminado senon que pola contra estamos a falar dunha orde concreta dirixida específicamente ó acusado (sobre o seu vehículo) que se practica e notifica persoalmente no seu domicilio, así consta nos autos: Da declaración testifical no plenario de D. Javier C , (un dos dous gardas civís que efectuaron o precinto do coche do acusado o día 10.11.98): Que o testigo personouse (xunto con outro garda civil) no domicilio do acusado. Que falaron co acusado, que éste preferiu deixar o vehículo no seu domicilio, que lle deron tempo para gardalo.

 

 


Responsabilidad
Delito de desobediencia
Diligencias previas
Antecedentes penales
Dolo
Desobediencia grave
Declaración del testigo

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 60, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1045 de 31 de Julio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...