Sentencia Penal Nº 62, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 54 de 24 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 62
  • Núm. Recurso: 54
Resumen:

 

Tras a devandita sentencia lles ter sido notificada ás partes, JOSÉ, Mª. O recurso non discrepa tanto da declaración de feitos probados como da avaliación xurídica que deles se fai na apelada. Non pode descoñecerse que a liña que separa o comportamento tipificado como imprudencia leve penal e imprudencia non percal, pero determinante de culpa extracontractual con obriga de resarcimento, non é resultado da ubicabilidade formal do comportamento examinado na descrición típica, como do xuízo de valor referido ao autor. E tal xuízo de valor só pode ser feito, cando de diferenciar culpa penal e culpa civil se trata, no caso concreto no intre da aplicación da norma. Porque do que se trata non é de avaliar se, existindo, en principio, culpabilidade, ocorre unha causa de exclusión. Do que se trata é da avaliación da existencia mesma desa culpabilidade. Para este efecto non abonda coa premisa dogmática ou cunha sinxela formal aplicación ao feito de postulados de teoría do delicto.

       

 

 


Culpa
Imprudencia leve
Daños materiales
Imprudencia temeraria
Imprudencia grave
Imprudencia simple
Intervención mínima

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 62, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 54 de 24 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...