Sentencia Penal Nº 71, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1047 de 11 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 11 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 71
  • Núm. Recurso: 1047
Resumen:

                   APELACIÓN CIVIL

 

 

 

 

 

Ningún dos motivos de apelación invocados pola demandada, e agora recorrente, se acollen. Tamén debe ser desbotado o terceiro motivo da apelación, e referido á constitución dun aval bancario polo importe de doce mensualidades. Para rematarmos, tamén está chamada ao fracaso a alegación da recorrente, atinxente ao desconto que fixo da renda en concepto de despesas de auga, que estima que son superiores ás correspondentes ao fin negocial, por ter ainda vixente as taxas, máis elevadas, polo concepto de obra. Derradeiramente, se se examinan as taxas remitidas pola entidade …, SL (folio 45), obsérvase que non existe tanta diferencia, como a apuntada pola demandada, entre a taxa por obras, e taxa por uso comercial, que sería a correspondente ao negocio, e non por usos domésticos.O actor adheriuse ao recurso no capitulo exclusivo das custas procesuais, sobre as que a xulgadora a quo decide non facer unha especial declaración.Á fin, a integra estimación da demanda ten que levar a impórmoslle as custas procesuais da primeira instancia á demandada por mandado do art. 523 da LAC, por non concorrer motivo ningún de excepción que aconselle non aplicármo-lo criterio xeral do vencemento obxectivo, proclamado por este precepto.O rexeitamento da apelación e a acollida da adhesión levan a impórmoslle as custas procesuais desta alzada á parte demandada recorrente (art. 736 da LAC).

 

 


Fuerza probatoria

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 71, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1047 de 11 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...