Sentencia Penal Nº 73, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 23 de Septiembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 23 de Septiembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 73
  • Núm. Recurso: 2
Resumen:

 

 

A cantidade de heroína ocupada se reconduce a un grado de pureza do 100 por cento resultaría unha cantidade en gramos cerca dos 60 gramos.O Ministerio Fiscal, nas súas conclusións provisionais cualificou os feitos como constitutivos dun delicto A) CONTRA A SAÚDE PÚBLICA, dos artígos 344 e 344 bis a) 3º do Código Penal, nas sustancias que causan grave dano á saúde; e os do apartado B) un  delicto de RECEPTACIÓN do artígo 546 bis a) do Código Penal. responsable en concepto de autora ANTONIA . Concorre a causa de exenció prevista no nº 6º do artigo 112, en relación co artigo 113 do Código Penal vixente no momento da comisión dos feitos respecto o delicto  de receptación Procede impor á pena de OITO ANOS E UN DÍA DE PRISION MAIOR e MULTA DE CENTO UN MILLÓNS DE PESETAS. Comiso da droga. Custas.

 

 

 

 


Heroína
Receptación
Registro domiciliario
Antecedentes penales
Policía judicial
Decomiso
Drogas
Responsabilidad
Arresto sustitutorio
Autor responsable

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 73, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 23 de Septiembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...