Sentencia Penal Nº 80, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1047 de 30 de Septiembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 30 de Septiembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 80
  • Núm. Recurso: 1047
Resumen:

 

 

O primeiro motivo do recurso é o atinxente á solicitude de que se aprecie no acusado a atenuante de terlles confesada a infracción ás autoridades, recollida no art. 21-4º, do C. penal. O motivo ten que ser acollido. adoptándose unha postura de indiferencia cara aos móbiles, que puidesen ser éticos ou utilitarios e interesados ora ben, arrincando desa nova concepción, obxectiva e pragmática, non cabe descoñecermos esa circunstancia no acusado, pois malia ser certo que confesou a súa autoría ante o xuíz instructor, e polo tanto, cando o procedemento xudicial estaba iniciado, non é menos verdade que tamén admitiu a autoría do roubo ante os axentes policiais, aínda que na súa primeira afirmación dixese que as fitas de video eran dun sobriho. 

 


Atenuante
Responsabilidad
Robo con fuerza en las cosas
Robo con fuerza
Ejecución de sentencia
Grave adicción a sustancias tóxicas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 80, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1047 de 30 de Septiembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...