Sentencia Penal Nº 88, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 05 de Octubre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 05 de Octubre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 88
  • Núm. Recurso: 1029
Resumen:

Fronte ao sostido polo recorrente, no senso de que solicitou a suspensión do xuizo co obxecto de poder achegar probas complementarias para contrarrestar aquela modificación, non é certo que solicitase esa suspensión, abondando con dármoslle unha simple ollada á acta do xuízo oral para comprobar que non se solicitou ese pedimento de suspensión. E no último termo, o apelante tampouco non esgotou a posibilidade probatoria que denuncia, por non solicitar proba asesta alzada.

Recoñecido polo acusado non ter aboada a pensión compensatoria, polo importe de quince mil pesetas mensuais, a súa estratexia defensiva de fondo centra, ao primeiro, que a súa nova situación persoal e familiar, así como a da súa ex cónxuxe ten variado, pois polo que a el atinxe ten unha nova parella e un fillo, coas despesas que isto comporta, e canto a súa ex cónxuxe, mentres que no tempo da separación carecía de traballo e ingresos, agora dispón de traballo remunerado.

Se desestima el recurso.

 

 


Delitos contra las relaciones familiares
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Arresto de fin de semana
Centro penitenciario
Indemnización civil
Indefensión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 88, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 05 de Octubre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...