Sentencia Penal Nº 89, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1052 de 08 de Octubre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 08 de Octubre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 89
  • Núm. Recurso: 1052
Resumen:

TEODOMOIRO Q interpuxo recurso de apelación que foi admitido en ámbolos dous efectos. Non acae acollermos ningún dos motivos invocados polo recorrente nesta alzada.

Ao primeiro, a tese exculpatoria mantida polo acusado é rexeitábel por irrazoábel. No último termo, dificilmente é críbel a versión dos feitos dunha persoa, como o acusado, quen recoñeceu que esqueceu practicamente todo o ocorrido, indubidabelmente pola inusitada cantidade de alcol inxerido. Mais, se o dito non fose abondo -que si o é-, non é ben esquecermos que o feito de desaparcar, pondo anteriormente en marcha o vehículo, xa é un comportamento de o conducir, ou o que é o mesmo, unha manobra de tráfego que pode pór en risco a circulación dos demais usuarios da vía pública, sendo ese sinxelo risco ou perigo potencial o ben xuridicamente protexido coa represión do ilícito amentado.

 No segundo lugar, o acusado é comerciante do ramo téxtil (sen establecemento), sendo presumíbel que obteña ingresos, os que nega, posúe máis dun coche (aínda que moi antigos), e é titular dunha vivenda. A temeridade do apelante na interposición do recurso conduce a impórmoslle as custas procesuais desta alzada.

 

 


Responsabilidad
Delito contra la Seguridad Vial
Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas
Responsabilidad penal subsidiaria
Cuota impagada
Privación del derecho a conducir vehículos
Violencia
Atestado policial

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 89, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1052 de 08 de Octubre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...