Sentencia Penal Nº 91, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 76 de 05 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 05 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 91
  • Núm. Recurso: 76
Resumen:

Tal como consta na acta levantada na vista oral celebrada na instancia, polo Ministerio Fiscal interesouse a condena tanto de José Martínez Román en concepto de autor da falta prevista e penada no artigo 620 do Código Penal, como de Concepción, como suposta autora da falta do artigo 617. 1 do mesmo texto legal.

Mais e como así de xeito ben doado se pode constatar pola lectura da amentada acta: Julio non interesou a condena de José; este tampouco interesou a condena de Concepción; e esta última limitouse a manifestar que se consideraba inocente.

Así as cousas, presentábase imposible a condena de José como suposto autor da falta de coaccións prevista e penada no artigo 620.2 do Código Penal, como así se resolveu na instancia, por canto que tal infracción penal só resulta ser perseguible mediante denuncia da persoa agraviada ou do seu representante legal, tal cal así se dispón no parágrafo in fine do mesmo precepto legal.

A teor do expresado, en atención o literal contido dos artigos 130.4° parágrafo segundo, 620 penúltimo parágrafo, e 639, todos eles do Código Penal, procede acoller o recurso de apelación formulado fronte á sentencia do Xulgado a quo, ó que expresamente se ten adherido o propio Ministerio Fiscal.

Se estima el recurso.

 

 


Testigo presencial
Autor responsable

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 91, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 76 de 05 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...