Sentencia Penal Nº 96, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1093 de 12 de Noviembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 12 de Noviembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 96
  • Núm. Recurso: 1093
Resumen:

 

 

Igualmente tense insistido no feito de que o delicto previsto no amentado precepto legal non consiste no definitivo non pagamento, senon na falla do su temporaneo e puntual tendemento, xa que, como moito, a serodia atención do pago poderá ter transcendencia ós efectos da responsabilidade civil, pero non pode afectar a un delicto xa consumado.

Que con posterioridade o acusado teña feíto fronte ó pagamento da pensión alimenticia incluso na nova reducida contía mensual de 40.000 pesetas., en nada afecta á incriminación dos feitos, por xa se ter consumado o delicto con anterioridade, e á marxe do efecto que tan serodio comportamento pida achar na correspondente vía civil.

 

 


Arresto
Delito de abandono de familia
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Tipo de interés
Interés legal del dinero
Reparación del daño
Premeditación

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 96, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1093 de 12 de Noviembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...