Sentencia Penal Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Rec 3886/1999 de 28 de Diciembre de 2002

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 28 de Diciembre de 2002
  • Tribunal: TSJ Galicia
  • Ponente: Horcas Ballesteros, Rafaela
  • Núm. Recurso: 3886/1999
Resumen:
RECURSO DE SUPLICACIÓN EN MATERIA DE CONVENIO COLECTIVO.

O artigo 9 do Regulamento de Réximen interno da Escola Taller Obradoiro sinala: "en todo o relativo á contratación,xornada de traballo,permisos, excedencias,etc do persoal docente e administrativo se rexirá pola normativa disposta no Convenio da Construcción da Provincia de Pontevedra, polo Estatuto dos Traballadores e pola Lei de Escolas Obradoiro de 29 de marzo de 1988", o cal refírese ó persoal que traballa no mesmo como docente e administrativo, pero non así ós alumnos contratados para aprendizaxe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA,SALA DO SOCIAL . En A Coruña, a vinteoito de Decembro de dous mil dous.

.


Violación
Pago de la indemnización

Ver el documento " Sentencia Penal Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Rec 3886/1999 de 28 de Diciembre de 2002 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...