Legislación

Filtros

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica Rango: Resolucion

Resolucion do 7 de setembro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Lousame.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 181 Fecha de Publicación: 15/09/2009 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...2009. Hipólito Pérez Novo Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística Convenio de adhesión á axencia de protección da legalidade urbanística En Santiago de Compostela o catro de setembro de dous mil nove. Interveñen: Dunha parte, José Santiago Freire Abeijón, alcalde do Concello de Lousame, provincia da Coruña, en representación do... ...Resolucion do 7 de setembro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Lousame. - Diario Oficial de Galicia, de 15-09-2009 Resolucion do 7 de setembro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Lousame...

Resolucion do 13 de abril de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello da Guarda.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 75 Fecha de Publicación: 20/04/2009 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...G 75 AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA . 3. A resolución dos recursos administrativos interpostos contra os actos ditados pola axencia en exercicio de competencias delegadas corresponderá ao concello. Para resolver o recurso deberá solicitarse informe da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Cando se reciba o escrito de interposición de recurso na axencia, esta deberá remitir ao concello co seu informe e unha copia... ...Resolucion do 13 de abril de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello da Guarda. - Diario Oficial de Galicia, de 20-04-2009 Resolucion do 13 de abril de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello da Guarda...

Resolución do 3 de novembro de 2010 pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello do Saviñao.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 217 Fecha de Publicación: 11/11/2010 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...publicación deste convenio, que serán exercidas polo concello. 3. A resolución dos recursos administrativos interpostos contra os actos ditados pola axencia en exercicio de competencias delegadas corresponderá ao concello. Para resolver o recurso deberá solicitarse informe da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Cando se reciba o escrito de interposición de recurso na axencia... ...Resolución do 3 de novembro de 2010 pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello do Saviñao., - Diario Oficial de Galicia, de 11-11-2010 Resolución do 3 de novembro de 2010 pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello do Saviñao...

Resolucion do 21 de abril de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Toques.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 82 Fecha de Publicación: 29/04/2009 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    .... Santiago de Compostela, 21 de abril de 2009. Hipólito Pérez Novo Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística Convenio de Adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística En Santiago de Compostela o vinte e un abril de dous mil nove Interveñen: Dunha parte, Miguel Ángel Buján Varela, alcalde do Concello de... ...Resolucion do 21 de abril de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Toques. - Diario Oficial de Galicia, de 29-04-2009 Resolucion do 21 de abril de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Toques...

Resolucion do 22 de abril de 2010 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Vilaboa.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 80 Fecha de Publicación: 29/04/2010 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...G 80 AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA . 3. A resolución dos recursos administrativos interpostos contra os actos ditados pola axencia en exercicio de competencias delegadas corresponderalle ao concello. Para resolver o recurso deberá solicitarse informe da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Cando se reciba o escrito de interposición de recurso na axencia, esta deberallo remitir ao concello co seu informe e unha... ...Resolucion do 22 de abril de 2010 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Vilaboa. - Diario Oficial de Galicia, de 29-04-2010 Resolucion do 22 de abril de 2010 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Vilaboa...

Resolucion do 16 de febreiro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Oia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 28 Fecha de Publicación: 24/02/2009 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...O día 30 de xaneiro de 2009 a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e o Concello de Oia asinaron o convenio de adhesión dese concello á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. De conformidade co establecido no artigo 9.1º dos estatutos da axencia aprobados polo Decreto 213/2007, do 31 de outubro, dispoño a súa publicación no Diario Oficial de Galicia... ...Resolucion do 16 de febreiro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Oia. - Diario Oficial de Galicia, de 24-02-2009 Resolucion do 16 de febreiro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Oia...

RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2012, da Dirección da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión a esta axencia do Concello de Ponteareas.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 32 Fecha de Publicación: 15/02/2012 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...2012. María Martínez Allegue Directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística Convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística En Santiago de Compostela o dezaoito de marzo de dous mil once. Interveñen: Dunha parte, Salvador González Solla, alcalde do Concello de Ponteareas, provincia de Pontevedra, en representación do... ...RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2012, da Dirección da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión a esta axencia do Concello de Ponteareas., - Diario Oficial de Galicia, de 15-02-2012 RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2012, da Dirección da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión a esta axencia do Concello de Ponteareas...

Resolucion do 30 de outubro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Meaño.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 219 Fecha de Publicación: 09/11/2009 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...2009. Hipólito Pérez Novo Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística Convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística Santiago de Compostela o vinte e catro de setembro de dous mil nove. Interveñen: Dunha parte, Jorge Domínguez Rosal, alcalde do Concello de Meaño, provincia de Pontevedra, en... ...Resolucion do 30 de outubro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Meaño. - Diario Oficial de Galicia, de 09-11-2009 Resolucion do 30 de outubro de 2009 pola que se ordena a publicacion do convenio de adhesion a Axencia de Proteccion da Legalidade Urbanistica do Concello de Meaño...

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2011 pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello de Miño.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 182 Fecha de Publicación: 22/09/2011 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...que son obxecto de delegación deberán ser remitidos á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no prazo dun mes desde a data de entrada en vigor deste convenio. Sexta. Prazo de vixencia do convenio. Este convenio entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o seu prazo de vixencia será indefinido. A resolución deste convenio... ...RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2011 pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello de Miño., - Diario Oficial de Galicia, de 22-09-2011 RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2011 pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello de Miño...

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2013 polo que se dá publicidade ao Plan de inspección urbanística para o ano 2013.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 37 Fecha de Publicación: 21/02/2013 Órgano Emisor: Axencia De Proteccion Da Legalidade Urbanistica

    ...publicación no Diario Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2013 Por substitución (Artigo 3 do Decreto 51/2008, do 6 de marzo) José María Domínguez Blanco Subdirector da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ANEXO Plan de inspección urbanística para o ano 2013 CAPÍTULO I Disposicións xerais Artigo 1... ...G 37 AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA Visto o acordo adoptado polo Consello Executivo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística na súa reunión do 31 de xaneiro de 2013, polo que se aprobou o Plan de inspección urbanística para o ano 2013, e de conformidade co disposto no artigo 18.f) dos estatutos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, aprobados polo Decreto 213/2007, do 31 de outubro, dispoño a súa...
43 Resultados