LEI 2/2012, deth 22 de hereuèr, de modificacion dediuèrses leis en matèria audiovisuau., - Diario Oficial de Cataluña, de 04-04-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Cataluña
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 6102
  • Fecha de Publicación: 04/04/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Las versiones catalana y castellana de este documento fueron publicadas en el DOGC núm. 6075, de 27.2.2012.

Es versions catalana e castelhana d'aguest document sigueren publicades en DOGC num. 6075, de 27.2.2012.

Eth president

dera Generalitat de Catalonha

Sigue notòri a toti es ciutadans qu'eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d'acòrd tamb çò qu'establís er article 65 der Estatut d'autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

I

Er article 146 der Estatut d'autonomia de Catalonha establís que correspon ara Generalitat era competéncia compartida sus era regulacion e eth contraròtle des servicis de comunicacion audiovisuau qu'usen quinsevolhe des supòrts e des tecnologies disponibles dirigidi ath public de Catalonha, e er article 150 determine que correspon ara Generalitat, en matèria d'organizacion dera sua Administracion, era competéncia exclusiva sus era estructura, era regulacion des organs e directius publics, eth foncionament e era articulacion territoriau, e tanben sus es diuèrses modalitats organizatives e esturmentaus entara accion administrativa.

Atau madeish, er article 82 der Estatut establís qu'eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha ei era autoritat reguladora independenta en encastre dera comunicacion audiovisuau publica e privada, qu'actue damb plea independéncia deth Govèrn dera Generalitat en exercici des sues foncions e qu'eth Parlament, per miei d'ua lei, a d'establir es critèris d'eleccion des sòns membres e es sòns encastres especifics d'accion.

Dempús deth 1983 eth Parlament de Catalonha a dictat ua grana quantitat de nòrmes relatives ath sector audiovisuau, qu'ath long deth temps s'an anat adaptant as prigondes transformacions d'aguest sector.

Damb era aprobacion dera Lei 2/2000, deth 4 de mai, deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, aguest organ venguec era autoritat audiovisuau de Catalonha e er encargat de velhar peth compliment dera nòrma en matèria audiovisuau des diuèrses institucions que i an competéncies e garantir eth pluralisme intèrne e extèrne des mieis, era aunestetat informativa, eth compliment dera mission de servici public des mieis depenenti des diuèrses administracions e era diuersitat accionariau des mieis privadi.

Eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha a exercit aguestes foncions a compdar dera sua creacion. Totun, laguens des mesures de reestructuracion dera Administracion dera Generalitat e eth sòn sector public, e damb era volontat de racionalizar es estructures e arténher un estauviament de còsti, aguesta lei determine era reduccion deth nombre de membres deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha coma ua mesura de besonh deth plan d'austeritat, qu'aprigondís en ua simplificacion e un aprimament reau dera Administracion dera Generalit at e eth sector public que ne depen en tot garantir era agilitat e era eficiéncia en exercici des sues competéncies.

Era Lei 22/2005, deth 29 de deseme, dera comunicacion audiovisuau de Catalonha, constituís eth marc regulador generau en matèria audiovisuau en Catalonha, de referéncia entà impulsar aguest sector e hèr-lo mès competitiu, e da mès protagonisme ara Generalitat ena regulacion deth sector audiovisuau, tant en encastre des mieis publics autonomics e locaus coma en des operators privadi. En marc deth procès de redistribucion de foncions entre organs entà arténher ua accion coordinada mès eficienta, aguesta lei regule era atribucion de competéncies en çò que hè as potestats d'inspeccion, contraròtle e sancion dera prestacion de servicis de comunicacion audiovisuau sense eth títol preceptiu qu'abilite.

Era Lei 11/2007, der 11 d'octobre, dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, s'aprovèc damb era volontat d'adaptar era Corporacion Catalana de Ràdio e Television as naui rèptes tecnologics e socioculturaus e, ath madeish temps, contunhar eth procès de recuperacion des institucions d'autogovèrn e de normalizacion culturau e lingüistica de Catalonha, qu'en aguest encastre s'auie iniciat damb era creacion dera Corporacion, er an 1983.

Dempús dera entrada en vigor dera Lei 11/2007, era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus a seguit es critèris fixadi d'independéncia, professionalitat e viabilitat economica; s'a anat adaptant as naues exigéncies des cambiaments tecnologics e a collaborat actiuament en impuls e eth desvolopament dera indústria audiovisuau catalana.

Maugrat açò, era experiéncia des darrèri ans recomane revisar eth foncionament des organs rectors des mieis publics de comunicacion audiovisuau. Era racionalizacion des estructures e era redistribucion des foncions d'aguesti organs rectors apoiridien favorir ua gestion e ua estrategia empresariaus mès agiles e eficientes, damb eth consecutiu estauviament de còsti que comportarie era reordenacion deth vèrtex directiu dera Corporacion.

D'auta banda, es diuèrsi rèptes qu'era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus a d'afrontar damb urgéncia, coma era definicion des aufèrtes estrategiques de contenguts e, mès que mès, era urgéncia entà iniciar eth procès de negociacion deth contracte programa qu'a de regir era Corporacion pendent es pròplèus quate ans, tau com a arrebrembat era Sindicatura de Compdes de Catalonha en rapòrt 13/2011, justifiquen largament eth besonh qu'era Corporacion sigue regida per organs de govèrn damb ua estructura simplificada que garantisque era eficiéncia en exercici des sues foncions e que dispòsen, coma mecanisme de decision, d'un sistèma de majories qu'asseguren era plea continuitat ena governança dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, ath marge des contingències pròpries de cada conjontura.

Es circonstàncies exposades justifiquen eth besonh d'aguesta lei, mejançant quina se redusís eth nombre de membres deth Conselh de Govèrn e deth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e se suprimís era figura de director o directora generau establida pera Lei 11/2007, der 11 d'octobre, coma organ executiu dera Corporacion. Es foncions d'aguesta figura s'addicionen as deth president o presidenta deth Conselh de Govèrn, que, d'aguesta manèra, assumís era direccion executiva ordinària dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus.

Atau donques, era modificacion qu'ara se prepause dera Lei 2/2000, dera Lei 22/2005 e dera Lei 11/2007 non compòrte un cambiament conceptuau ne substanciau en marc de referéncia legau generau deth sector audiovisuau, dessenhat e configurat pera nòrma sectoriau en vigor, mès que, basicament, implique un cambiament esturmentau e organizatiu que, en tot mantier eth modèl de comunicacion de caractèr independent, a de facilitar era governança deth sistèma e, ath madeish temps, hèr-lo mès eficient damb eth consecutiu estauviament de recorsi. Ena actuau situacion extraordinària de crisi economica, cau enquadrar aguesta accion laguens deth contèxt de mesures legislatiues impulsades darrèrament en auti encastres dera activitat dera Administracion catalana, d'acòrd damb es objectius definidi en Plan de Govèrn 2011-2014, que pretenen era agilitat e reestructuracion administrativa e era simplificacion e racionalizacion dera regulacion administrativa.

Es modificacions d'aguestes tres leis en encastre audiovisuau se prepausen damb aguesti objectius, e ara empara des competéncies qu'era Generalitat a atribuïdes en matèria de mieis de comunicacion sociau e servicis de contengut audiovisuau, damb era volontat d'introdusir-i es cambiaments requeridi entà instrumentar es reformes e mantier era coeréncia intèrna des tres leis afectades.

II

Aguesta lei a vint-e-quate articles e s'estructure en tres capítols (un entà cadua des leis objècte de modificacion), cinc disposicions addicionaus, ua disposicion transitòria, ua disposicion derogatòria e ua disposicion finau.

Dempús d'un prumèr precèpte explicatiu der objècte e era fin dera Lei, eth capítol I englobe toti es precèptes modificatius dera Lei 2/2000, deth 4 de mai, deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, que, de manèra substanciau, establissen ua reduccion deth nombre de membres deth Conselh, que passe de dètz a sies, damb era fin d'arténher un foncionament mès agil e armonic e tanben ua minoracion dera despensa publica associada ath Conselh. Aguesta circonstància s'acompanhe d'auti cambiaments imprescindibles entà dotar de coeréncia era naua composicion deth Conselh, qu'afècten eth sistèma de renauiment parciau deth Conselh e diferenti quorums de convocacion, d'assisténcia e d'adopcion d'acòrds.

Eth capítol II englobe toti es precèptes modificatius dera Lei 22/2005, deth 29 de deseme, dera comunicacion audiovisuau de Catalonha, damb ua volontat aclaridora dera ambigüitat des precèptes qu'intègren eth títol VII dera Lei, en çò que hè ara delimitacion der exercici des competéncies publiques en encastre audiovisuau per çò qu'ei dera potestat sancionadora dera prestacion de servicis de comunicacion audiovisuau sense eth títol preceptiu qu'abilite. Damb es modificacions introdusides, se confirme qu'er encastre materiau dera potestat sancionadora qu'era Lei 22/2005 arreconeish ath Govèrn compren toti es casi de prestacion deth servici de comunicacion audiovisuau sense licéncia o sense auer complit eth déuer de comunicacion prealabla, o damb ua comunicacion prealabla mancada d'eficacitat.

Fin finau, eth capítol III conten toti es precèptes modificatius dera Lei 11/2007, der 11 d'octobre, dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus. En prumèr lòc, se redusís eth nombre de membres deth Conselh de Govèrn dera Corporacion, que passe de dotze a sies. Aguesta circonstància arrespon tant a critèris tecnics, de melhora dera operativitat deth Conselh de Govèrn, coma tanben a objectius de contencion dera despensa economica e de recèrca d'ua major eficiéncia en foncionament deth sector public dera Generalitat. Era reduccion ena composicion deth Conselh de Govèrn dera Corporacion hè de besonh era modificacion d'auti precèptes. Era rèsta de cambiaments introdusidi ena estructura e eth foncionament des organs dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus arresponen ara assumpcion per part deth president o presidenta dera Corporacion de grana part des foncions de direccion executiva ordinària dera entitat, enquia ara atribuïdes ath director o directora generau, coma conseqüéncia dera supression d'aguest organ, ena madeisha linha d'austeritat.

Aguesta regulacion se complète damb es disposicions que barren era Lei. Era disposicion addicionau prumèra, en congruéncia damb era naua composicion mès redusida deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha e deth Conselh de Govèrn dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, fixe un termini entara constitucion efectiva d'aguesti organs, e prevé d'ua manèra exprèssa era mantenença des actuaus membres en ambdús conselhs, maugrat que se produsisque era expiracion deth termini deth sòn mandat, enquiara prenuda de possession des naui membres. Es disposicions addicionaus dusau, tresau e quatau hèn allusion, respectivament, ath renauiment des membres deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, eth prumèr renauiment parciau deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha e eth prumèr renauiment parciau deth Conselh de Govèrn dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus. Tanben hèn referéncia ath procediment especific qu'aurà de regular es respectius reglaments de foncionament intèrne.

Se manten, de manèra transitòria, enquiara constitucion deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha e deth Conselh de Govèrn dera Corporacion, era vigéncia, respectivament, de determinadi precèptes dera Lei 2/2000 e dera Lei 11/2007, qu'incorpòren quorums de convocacion, d'assisténcia e d'adopcion d'acòrds, qu'an de contunhar estant aplicables pendent eth regim transitòri previst. Era disposicion derogatòria incidís en determinadi precèptes d'aguestes dues madeishes leis, eth contengut que ne ven inaplicable e resulte contradictòri damb aguesta naua regulacion legau.

Article 1

Objècte e fin

Aguesta lei a per objècte modificar determinadi precèptes dera Lei 2/2000, deth 4 de mai, deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha; dera Lei 22/2005, deth 29 de deseme, dera comunicacion audiovisuau de Catalonha, e dera Lei 11/2007, der 11 d'octobre, dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, damb era fin de simplificar e racionalizar era estructura, era organizacion e eth foncionament de diuèrsi agents publics der encastre audiovisuau e adaptar diuèrsi aspèctes as realitats actuaus entà melhorar era competitivitat deth conjunt deth sector.

Capítol I

Modificacion dera Lei 2/2000, deth 4 de mai, deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha

Article 2

Modificacion der article 4 dera Lei 2/2000

Se modifique er article 4 dera Lei 2/2000, que rèste redigit dera manèra següenta:

"Article 4. Composicion

"1. Eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha ei integrat per sies membres: cinc conselhèrs e un president o presidenta.

"2. Es membres deth Conselh son escuelhudi d'entre persones de prestigi arreconeishut e contrastat e damb experiéncia professionau en sector audiovisuau, e qu'aufrissen garantides plees d'independéncia.

"3. Es membres deth Conselh son elegidi peth Parlament, a prepausa, aumens, de dus grops parlamentaris, per ua majoria de dus tèrci. S'en ua prumèra votacion non s'obten era majoria de dus tèrci, son elegidi per majoria absoluta en ua dusau votacion, que s'a de hèr ena madeisha session.

"4. Eth president o presidenta deth Conselh ei escuelhut peth Parlament, per ua majoria de dus tèrci, d'entre es sies membres qu'intègren eth Conselh. S'en ua prumèra votacion non s'obten aguesta majoria de dus tèrci, ei elegit per majoria absoluta en ua dusau votacion, que s'a de hèr ena madeisha session."

Article 3

Modificacion der article 5 dera Lei 2/2000

Se modifique er article 5 dera Lei 2/2000, que rèste redigit dera manèra següenta:

"Article 5. Durada deth mandat des membres

"1. Era durada deth mandat des membres deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, includit eth president o presidenta, ei de sies ans, e en cap cas non ei renauible. Eth tresau an s'a de hèr eth renauiment parciau dera mitat des conselhèrs.

"2. En cas de vacanta subrevenguda en cargue de president o presidenta deth Conselh, s'a de nomentar ua auta persona d'acòrd damb eth procediment qu'establís er article 4.4.

"3. En cas de vacanta subrevenguda deth mandat d'un conselhèr o conselhèra, se n'a de nomentar un aute entara rèsta deth mandat, d'acòrd damb çò qu'establís er article 4. Es conselhèrs qu'aucupen ua vacanta quan s'age agotat era mitat o mès deth mandat pòden optar, excepcionaument e per un unic còp, ath renauiment deth mandat."

Article 4

Modificacion der article 7 dera Lei 2/2000

1. S'ahig un apartat, eth 2, ar article 7 dera Lei 2/2000, damb eth tèxte següent:

"2. En cas dera letra a der apartat 1, es membres deth Conselh cessen quan finís eth sòn mandat mès contunhen d'exercir eth cargue en foncions enquiara prenuda de possession des naui conselhèrs."

2. Eth contengut actuau der article passe a èster er apartat 1.

Article 5

Modificacion der article 8 dera Lei 2/2000

Se modifiquen es apartats 2 e 3 der article 8 dera Lei 2/2000, que rèsten redigidi dera manèra següenta:

"2. Eth president o presidenta a era representacion legau deth Conselh e es facultats de convocar e presidir es reünions deth Plen deth Conselh. Sens perjudici des facultats deth president o presidenta, eth Plen deth Conselh a d'èster convocat s'atau ac solliciten un minim de tres des sòns membres.

"3. Entà qu'eth Plen deth Conselh se constituïsque validament cau era preséncia, aumens, de tres des sòns membres. Es acòrds deth Conselh s'an d'adoptar en Plen, generaument per majoria simpla. Totun, s'an d'adoptar per majoria absoluta des membres de dret deth Conselh es acòrds següents:

"a) Es que son entà aprovar e modificar eth reglament organic e de foncionament deth Conselh.

"b) Es que son entà aprovar er avantprojècte de pressupòst.

"c) Es relatius ar encastre des licéncies e comunicacions prealables entà prestar servicis de comunicacion audiovisuau, entà imposar sancions fòrça grèus e entà aprovar eth rapòrt annau."

Capítol II

Modificacion dera Lei 22/2005, deth 29 de deseme, dera comunicacion audiovisuau de Catalonha

Article 6

Modificacion der article 36 dera Lei 22/2005

Se modifique er apartat 4 der article 36 dera Lei 22/2005, que rèste redigit dera manèra següenta:

"4. Es prestadors de servicis de comunicacion audiovisuau reguladi per aguest títol pòden difóner contenguts, ath delà des publicitaris, per encomana des administracions publiques. Es contenguts objècte de contracte s'an d'orientar en toti es casi ath compliment des principis deth servici public audiovisuau que determine aguesta lei. Sens perjudici dera aplicacion dera legislacion sus contractes des administracions publiques, era responsabilitat editoriau d'aguesti contenguts tanben correspon ara entitat publica contractanta."

Article 7

Modificacion der article 111 dera Lei 22/2005

Se modifique era letra j der article 111 dera Lei 22/2005, que rèste redigida dera manèra següenta:

"j) Exercir es potestats d'inspeccion, contraròtle e sancion enes aspèctes tecnics dera prestacion de servicis de comunicacion audiovisuau e ena prestacion d'aguesti servicis sense eth títol abilitant que'n hè referéncia er article 37.2. En exercici d'aguestes potestats, pòt préner es mesures d'emparament actiu der espèctre, d'acòrd damb era nòrma en vigor."

Article 8

Modificacion der article 117 dera Lei 22/2005

Se modifique er article 117 dera Lei 22/2005, que rèste redigit dera manèra següenta:

"Article 117. Potestat reglamentària

"Eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha a era potestat reglamentària entà desvolopar es precèptes d'aguesta lei e des autes leis en matèria audiovisuau enes encastres relatius as condicions aplicables as títols abilitants entar exercici dera libertat de comunicacion e as obligacions que'n rèsten subjèctes es prestadors e distribuidors de servicis de comunicacion audiovisuau d'acòrd damb era lei. Es disposicions reglamentàries deth Conselh arreceben eth nòm d'instruccions. Es instruccions, coma nòrmes de natura reglamentària, an de respectar es principis de simplificacion administrativa, mendre restrictivitat e liura competéncia."

Article 9

Modificacion der article 127 dera Lei 22/2005

Se modifique er apartat 2 der article 127 dera Lei 22/2005, que rèste redigit dera manèra següenta:

"2. Correspon ar organ competent laguens dera Administracion dera Generalitat, d'ofici o a instància deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, er exercici d'activitats d'inspeccion des aspèctes tecnics dera prestacion de servicis de comunicacion audiovisuau, en particular, per çò qu'ei des caracteristiques e er estat des installacions e es equipes emplegades e es condicions d'usatge der espèctre radioelectric e, en tot cas, enes casi de prestacion de servicis audiovisuaus sense auer obtengut eth títol abilitant que'n hè referéncia er article 37.2. Es donades obtengudes coma conseqüéncia dera realizacion d'aguestes activitats d'inspeccion an d'èster remanades ath Conselh der Audiovisuau de Catalonha, entà que pogue exercir es potestats de sancion establides per aguest títol, sens perjudici des potestats sancionadores que corresponen ar organ competent dera Administracion en matèria de comunicacions electroniques."

Article 10

Modificacion der article 132 dera Lei 22/2005

Se modifique era letra a der article 132 dera Lei 22/2005, que rèste redigida dera manèra següenta:

"a) Era prestacion de servicis de comunicacion audiovisuau enes tèrmes establidi per aguesta lei sense disposar dera licéncia correspondenta o sense auer amiat a tèrme era comunicacion prealabla preceptiva, segons correspone, e era collaboracion de besonh entara prestacion d'aguesti servicis. Ar efècte dera determinacion deth subjècte responsable dera comission d'aguesta infraccion, eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha o eth Govèrn, segons correspone, an d'identificar era persona fisica o juridica a qui se pogue autrejar era condicion de responsable editoriau des contenguts que se difonen, e tanben es persones era intervencion que n'ei de besonh o transcendenta entara dita prestacion, sigue coma prestadores des servicis de supòrt as servicis de difusion, sigue coma distribuidoires de servicis de comunicacion audiovisuau, sigue coma proprietàries des immòbles des de quini s'efectuen es activitats de difusion illegau."

Capítol III

Modificacion dera Lei 11/2007, der 11 d'octobre, dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus

Article 11

Modificacion der article 5 dera Lei 11/2007

Se modifique er article 5 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"Article 5. Organs

"1. Era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus s'estructure enes organs següents:

"a) Eth Conselh de Govèrn e eth president o presidenta.

"b) Eth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion.

"2. Era administracion e eth govèrn dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus corresponen ath Conselh de Govèrn, que desvolòpe es sues foncions de direccion executiva ordinària per miei deth sòn president o presidenta, qui pòt delegar aguestes foncions enes conselhèrs. Eth president o presidenta deth Conselh de Govèrn tanben presidís era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus."

Article 12

Modificacion der article 7 dera Lei 11/2007

1. Se modifique er apartat 1 der article 7 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"1. Eth Conselh de Govèrn ei integrat per sies membres, qu'an d'èster persones damb merits professionaus relevants."

2. Se modifique er apartat 2 der article 7 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"2. Es membres deth Conselh de Govèrn son elegidi peth Parlament, per majoria de dus tèrci, dempús qu'eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha les prepause e ne verifique era idoneïtat, d'acòrd damb critèris estrictes de competéncia professionau. Ad aguest efècte, s'a de avalorar mès que mès qu'agen exercit foncions d'administracion, de nauta direccion, de contraròtle o d'assessorament, o foncions de responsabilitat similara, en entitats publiques o privades. Aguesti merits an d'èster justificadi de manèra concrèta en rapòrts sus es candidats que'n hè referéncia er apartat 3. S'en ua prumèra votacion non s'obten aguesta majoria de dus tèrci, es membres son elegidi per majoria absoluta en ua dusau votacion, que s'a de hèr ena madeisha session."

3. Se modifique er apartat 4 der article 7 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"4. Eth Parlament elegís per majoria de dus tèrci eth president o presidenta deth Conselh de Govèrn d'entre es sies membres que l'intègren. S'en ua prumèra votacion non s'obten aguesta majoria de dus tèrci, eth president o presidenta deth Conselh de Govèrn ei elegit per majoria absoluta en ua dusau votacion, que s'a de hèr ena madeisha session."

4. S'ahig un apartat, eth 6, ar article 7 dera Lei 11/2007, damb eth tèxte següent:

"6. Eth Conselh de Govèrn pòt dotar-se d'ua vicepresidéncia, que pòt exercir es foncions delegades qu'eth president o presidenta considère apertientes."

Article 13

Modificacion der article 10 dera Lei 11/2007

Se modifique er apartat 2 der article 10 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"2. Eth president o presidenta deth Conselh de Govèrn pòt èster separat deth cargue peth Plen deth Parlament, per ua majoria de dus tèrci e a iniciatiua deth Conselh de Govèrn acordada per dus tèrci des sòns membres, damb era consideracion prealabla dera comission de contraròtle parlamentari dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus. S'en ua prumèra votacion non s'obten aguesta majoria de dus tèrci, eth president o presidenta deth Conselh de Govèrn ei separat deth cargue per majoria absoluta en ua dusau votacion, que s'a de hèr enes madeishes sessions deth Conselh de Govèrn e deth Plen deth Parlament, respectivament."

Article 14

Modificacion der article 11 dera Lei 11/2007

1. Se suprimís era letra c der article 11 dera Lei 11/2007.

2. Se modifiquen es letres d, f, h, j, k, l, n e p der article 11 dera Lei 11/2007, que rèsten redigides dera manèra següenta:

"d) Nomentar e separar, a prepausa deth president o presidenta, eth personau directiu dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e des sues empreses filiaus."

"f) Aprovar era prepausa de contracte programa e velhar entà que s'adapte ath mandat marc aprovat peth Parlament."

"h) Aprovar, a prepausa deth president o presidenta, eth plan d'activitats dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, e tanben eth plan d'accion des sues empreses filiaus."

"j) Aprovar, a prepausa deth president o presidenta, es plantilhes e er organigrama dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e des sues empreses filiaus, en tot atier critèris d'igualtat d'oportunitats entre hemnes e òmes.

"k) Aprovar, a prepausa deth president o presidenta, eth regim de retribucions deth personau dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e des sues empreses filiaus.

"l) Aprovar, a prepausa deth president o presidenta, es compdes e es avantprojèctes de pressupòst dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e des sues empreses filiaus."

"n) Requerir ath president o presidenta, en quinsevolhe moment, informacion sus quinsevolhe aspècte dera sua gestion."

"p) Aprovar, a prepausa deth president o presidenta, es critèris de programacion des mieis de comunicacion dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus."

3. S'ahig ua letra, era x, ar apartat 11 dera Lei 11/2007, damb eth tèxte següent:

"x) Participar damb era rèsta de membres deth Conselh, per delegacion deth president o presidenta, en foncions de direccion, gestion e administracion."

Article 15

Modificacion der article 12 dera Lei 11/2007

Se modifique er apartat 2 der article 12 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"2. Es acòrds deth Conselh de Govèrn s'adòpten per majoria des membres de dret, a excepcion de enes casi der article 11.d, e, f, g, k e l, en quini se requerís ua majoria qualificada de dus tèrci. S'en ua prumèra votacion non s'artenh aguesta majoria qualificada, cau hèr ua dusau votacion, un còp an transcorrut vint-e-quate ores. S'en aguesta dusau votacion tanpòc non s'artenh era majoria de dus tèrci, cau hèr-ne ua tresau, que pòt èster ena madeisha session, en quina es acòrds se pòden adoptar per majoria simpla."

Article 16

Modificacion der article 13 dera Lei 11/2007

Se modifique er article 13 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"Article 13. Foncions deth president o presidenta deth Conselh de Govèrn

"Eth president o presidenta deth Conselh de Govèrn a es foncions següentes:

"a) Representar era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus en tota sòrta d'actes publics deuant deth Parlament, eth Govèrn dera Generalitat e es institucions representatives, e representar eth Conselh de Govèrn.

"b) Efectuar era representacion ordinària dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus entà comparéisher en jutjaments e en tota sòrta d'accions.

"c) Arrespóner, oraument o per escrit, es qüestions que li formule era comission parlamentària de contraròtle dera accion dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus.

"d) Exercir era direccion executiva ordinària dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e velhar entà que s'executen es decisions que pren eth Conselh de Govèrn.

"e) Requerir ath Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion es rapòrts preceptius e quini considère apertienti de sollicitar-li.

"f) Convocar e fixar er orde deth dia des sessions ordinàries e extraordinàries deth Conselh de Govèrn.

"g) Presidir es sessions deth Conselh de Govèrn, ordenar-ne es debats, suspener-les per causes justificades e lheuar-ne es sessions.

"h) Dirimir, damb eth sòn vòt de qualitat, es votacions que donguen coma resultat ua egalizacion, damb era fin de hèr possibla era adopcion d'acòrds.

"i) Coordinar es trabalhs des comissions e es ponéncies.

"j) Complir e hèr a complir es disposicions que regulen era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e es acòrds adoptadi peth Conselh de Govèrn en encastre des sues competéncies.

"k) Elaborar, amassa damb es auti membres deth Conselh de Govèrn, era prepausa deth contracte programa, en tot observar eth compliment des convènis collectius des empreses dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e era participacion des representants des trabalhadors per miei d'un rapòrt prealable.

"l) Elaborar e sométer ara aprobacion deth Conselh de Govèrn eth plan d'activitats dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, es plans d'accion des sues empreses filiaus e era memòria annau.

"m) Nomentar e separar eth personau directiu, damb critèris de professionalitat, dempús qu'agen estat designadi per acòrd deth Conselh de Govèrn.

"n) Garantir qu'era programacion s'ajuste as directritzes aprovades peth Conselh de Govèrn.

"o) Prepausar ath Conselh de Govèrn es plantilhes e es organigrames dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e es sues empreses filiaus, e eth regim de retribucions deth personau.

"p) Dirigir, orientar, coordinar e inspeccionar es servicis dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e des sues empreses filiaus, e dictar es disposicions e es instruccions relatives ath foncionament e ara organizacion intèrna, sens perjudici des competéncies deth Conselh de Govèrn.

"q) Actuar coma organ de contractacion dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e des sues empreses filiaus, sens perjudici, s'escatz, dera autorizacion preceptiva deth Govèrn.

"r) Autorizar es pagaments e es despenses dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e des sues empreses filiaus, sens perjudici de çò qu'es estatuts d'aguestes empreses dispòsen e dera facultat de delegacion.

"s) Complir çò que dispòse era Lei organica deth dret de rectificacion, en çò que hè as escrits de rectificacion.

"t) Autrejar, damb era autorizacion prealabla deth Conselh de Govèrn, tota classa d'actes, contractes e negòcis juridics d'acòrd damb era nòrma en vigor.

"u) Complir es autes foncions que, s'escatz, li delegue exprèssament eth Conselh de Govèrn."

Article 17

Addicion der article 13 bis ara Lei 11/2007

S'ahig un article, eth 13 bis, ara Lei 11/2007, damb eth tèxte següent:

"Article 13 bis. Foncions deth vicepresident o vicepresidenta deth Conselh de Govèrn

"Eth vicepresident o vicepresidenta deth Conselh de Govèrn a es foncions següentes:

"a) Exercir es foncions deth president o presidenta en cas d'abséncia d'aguest.

"b) Reprsentar era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus deuant des institucions, per delegacion deth president o presidenta.

"c) Totes es foncions que li delegue eth president o presidenta."

Article 18

Supression des articles 14 e 15 dera Lei 11/2007

Se suprimissen es articles 14 e 15 dera Lei 11/2007.

Article 19

Modificacion der article 16 dera Lei 11/2007

Se modifique er article 16 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"Article 16. Eth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion

"1. Eth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion ei er organ assessor dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus en matèria de programacion e de contenguts. Eth Conselh Assessor assistís eth Conselh de Govèrn e eth president o presidenta ena definicion e era avaloracion des politiques e es estrategies de programacion des diuèrsi mieis e servicis dera Corporacion.

"2. Eth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion ei integrat per setze membres, elegidi peth Parlament entre persones de prestigi arreconeishut, quines an de representar era pluralitat dera societat catalana. An d'auer-i representadi, aumens, es sectors professionaus, es sectors educatius, es associacions civiques, culturaus e d'usatgèrs e es trabalhadors dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus. Es membres deth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion an d'èster elegidi peth Plen deth Parlament, per ua majoria de dus tèrci. S'en ua prumèra votacion non s'obten aguesta majoria de dus tèrci, es membres son elegidi per majoria absoluta en ua dusau votacion, que s'a de hèr ena madeisha session.

"3. Eth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion a d'escuélher entre es sòns membres, e per majoria absoluta, un president o presidenta deth Conselh, qu'a es foncions següentes:

"a) Representar eth Conselh eth tota sòrta d'actes publics deuant deth Parlament, eth Govèrn dera Generalitat e es institucions representatives.

"b) Convocar eth Conselh Assessor, a instància pròpria o deth Conselh de Govèrn, e presidir e ordenar es sessions deth Plen e velhar entà que s'executen es decisions que pren.

"4. Eth mandat des membres deth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion s'a de renauir cada quate ans.

"5. Eth Conselh Assessor s'amasse quan ei convocat d'acòrd damb er article 3.b o, aumens, cada quate mesi, e tanben quan s'a de prononciar preceptivament.

"6. Era condicion de membre deth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion non exigís dedicacion exclusiva."

Article 20

Modificacion der article 17 dera Lei 11/2007

Se modifique er apartat 2 der article 17 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"2. Entà exercir es foncions consultatives que li corresponen, eth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion a d'elaborar un reglament de foncionament intèrne."

Article 21

Modificacion der article 20 dera Lei 11/2007

1. Se modifique er apartat 3 der article 20 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"3. Es estatuts des empreses filiaus dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus an d'establir es facultats der administrador o administradora unic en çò que hè ara autorizacion de despenses, d'ordenacion de pagaments e de contractacion. Aguesti estatuts tanben an de determinar es facultats reservades ath president o presidenta dera Corporacion."

2. Se modifique er apartat 5 der article 20 dera Lei 11/2007, der 11 d'octobre, dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, que rèste redigit dera manèra següenta:

"5. Eth cargue de director o directora de cadun des mieis de titolaritat dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus a eth madeish regim d'incompatibilitats qu'eth que s'aplique as membres deth Conselh de Govèrn dera Corporacion."

3. S'ahig un apartat, eth 6, ar article 20 dera Lei 11/2007, damb eth tèxte següent:

"6. Es directors des mieis de titolaritat dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus pòden èster convidats ath Conselh de Govèrn dera Corporacion, damb votz mès sense vòt."

Article 22

Modificacion der article 26 dera Lei 11/2007

Se modifique er article 26 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"Article 26. Seguiment dera programacion

"Eth president o presidenta dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus a d'informar permanentament eth Conselh de Govèrn e eth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion sus eth compliment des obligacions relatives ara programacion qu'establís eth contracte programa."

Article 23

Modificacion der article 34 dera Lei 11/2007

Se modifique er apartat 2 der article 34 dera Lei 11/2007, que rèste redigit dera manèra següenta:

"2. Es cargues directius dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e des sues empreses filiaus se someten ath contraròtle dera comission parlamentària correspondenta, per miei des procediments establidi pes articles 173 e següents deth Reglament deth Parlament de Catalonha, sens perjudici deth contraròtle dirècte sus eth president o presidenta dera Corporacion coma maxim responsable dera entitat."

Article 24

Modificacion dera disposicion addicionau dusau dera Lei 11/2007

Se modifique era disposicion addicionau dusau dera Lei 11/2007, que rèste redigida dera manèra següenta:

"Dusau. Reduccion dera publicitat enes emissions

"Era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus a d'establir es condicions de besonh entà redusir de manèra progressiua era publicitat enes emissions que hèn part dera sua estructura, d'acòrd damb er interès public e es caracteristiques deth sector audiovisuau en Catalonha, damb era volontat de favorir era liura competéncia laguens deth mercat audiovisuau catalan. En cas des emissores de ràdio, era reduccion progressiua dera publicitat a de ténder cap ara desaparicion."

Disposicions addicionaus

Prumèra

Constitucion deth Conselh de Govèrn dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e deth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion

1. Eth Conselh de Govèrn dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, damb era naua composicion establida per aguesta lei, s'a de constituïr laguens deth termini d'un mes a compdar dera data d'entrada en vigor d'aguesta lei. Es membres qu'intègren eth Conselh de Govèrn en moment dera entrada en vigor d'aguesta lei an de contunhar exercint es foncions que les corresponen enquiara prenuda de possession des naui conselhèrs, maugrat que se produsisque era expiracion deth termini deth mandat de quauqu'un d'aguesti membres. Es Membres der actuau Conselh de Govèrn dera Corporacion pòden èster elegidi entà integrar eth nau Conselh de Govèrn.

2. Es membres qu'intègren eth Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion en moment dera entrada en vigor d'aguesta lei an de contunhar exercint es foncions que les corresponen enquia que se constituïsque eth nau Conselh damb era composicion que determine aguesta lei, causa que s'a de produsir en un termini non superior a sies mesi a compdar dera constitucion deth Conselh de Govèrn. Es membres der actuau Conselh Assessor de Contenguts e de Programacion pòden èster elegidi entà integrar eth nau Conselh.

Dusau

Renauiment des membres deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha

1. Era naua composicion deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha establida per aguesta lei se hè efectiva a mesura qu'es actuaus membres deth Conselh pèrden aguesta condicion, d'acòrd damb er article 7 dera Lei 2/2000, deth 4 de mai, deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha.

2. En cas qu'era pèrta dera condicion de membre deth Conselh non sigue a causa dera expiracion deth mandat, non ei aplicable eth darrèr incís der article 5.3 dera Lei 2/2000.

Tresau

Prumèr renauiment parciau deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha

Eth prumèr renauiment parciau des conselhèrs deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha s'a de hèr ath cap de tres ans dera constitucion deth Conselh damb eth nombre de membres que determine aguesta lei de modificacion, d'acòrd damb eth procediment establit peth Reglament organic e de foncionament deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha.

Quatau

Prumèr renauiment parciau deth Conselh de Govèrn dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus

1. Eth procediment deth prumèr renauiment parciau deth Conselh de Govèrn dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus a d'èster regulat peth reglament de foncionament intèrne deth Conselh e s'a de hèr eth tresau an d'auer estat constituït eth Conselh, d'acòrd damb çò qu'establís er article 7 dera Lei 11/2007, der 11 d'octobre, dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus.

2. Es membres deth Conselh de Govèrn separadi en aplicacion d'aguesta disposicion addicionau, excepcionaument, pòden èster objècte d'ua naua eleccion, entà un nau mandat e per un unic còp.

Cincau

Atribucion de competéncies ara presidéncia deth Conselh de Govèrn

Es referéncies que quinsevolhe disposicion hèsque as foncions o competéncies deth director o directora generau dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus s'an de compréner atribuïdes ath president o presidenta deth Conselh de Govèrn dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus.

Disposicion transitòria

1. Mentre non se constituïsque eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha damb era naua composicion establida per aguesta lei, non son aplicables es articles 3 e 5, e contunhen en vigor, de manèra transitòria, es apartats 2 e 3 der article 8 dera Lei 2/2000, deth 4 d'abriu, deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, damb eth tèxte anterior ara entrada en vigor d'aguesta lei de modificacion.

2. Mentre non se constituïsque eth Conselh de Govèrn damb era naua composicion establida per aguesta lei, non ei aplicable er article 15 e contunhe en vigor, de manèra transitòria, er apartat 2 der article 12 dera Lei 11/2007, der 11 d'octobre, dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, damb eth tèxte anterior ara entrada en vigor d'aguesta lei de modificacion.

Disposicion derogatòria

Rèsten abolides:

a) Era disposicion addicionau prumèra e era disposicion transitòria prumèra dera Lei 2/2000, deth 4 d'abriu, deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha.

b) Era disposicion transitòria dera Lei 11/2007, der 11 d'octobre, dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus.

Disposicion finau

Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 22 de hereuèr deth 2012

Artur Mas i Gavarró

President dera Generalitat de Catalonha

(12.087.032)


No hay versiones para esta norma