LEI 5/2011, deth 19 de junhsèga, de modificacion dera Lei 4/2008, deth 24 d'abriu, deth libre tresau deth Còdi civiu de Catalonha, relatiu as persones jurídiques., - Diario Oficial de Cataluña, de 21-07-2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Cataluña
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 5925
  • Fecha de Publicación: 21/07/2011
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

ETH PRESIDENT

DERA GENERALITAT DE CATALONHA

Sigue notòri a toti es ciutadans qu'eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d'acòrd tamb çò qu'establís er article 65 der Estatut d'autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er apartat 1 dera disposicion transitòria prumèra dera Lei 4/2008, deth 24 d'abriu, deth libre tresau deth Còdi civiu de Catalonha, relatiu as persones juridiques, dispòse que, sense perjudici de çò qu'establís era disposicion finau prumèra, es associacions e es fondacions ja constituïdes subjèctes as disposicions deth libre tresau deth Còdi civiu an d'adaptar es estatuts e an d'inscríuer aguesta adaptacion en registre corresponent, s'ei de besonh, en tèrme de tres ans a compdar dera entrada en vigor dera Lei.

Era Lei 4/2008 entrèc en vigor eth 2 d'agost de 2008 e, donques, eth periòde d'adaptacion des estatuts d'associacions e fondacions acabe eth 2 d'agost de 2011, tèrme qu'ei deth tot insufisent pr'amor qu'es entitats poguen aprovar e presentar, s'ei de besonh, es adaptacions estatutàries corresponentes.

Era non-adaptacion des estatuts des associacions e fondacions en tèrme establit a conseqüéncies importantes. Per ço qu'ei des fondacions, es que non adapten es estatuts e non les inscriuen non pòden obtier ajudes ne subvencions dera Administracion dera Generalitat; atau madeish, era non-adaptacion mencionada pòt constituïr un incompliment grèu des pròpries obligacions deth cargue de patron, que pòt legitimar eth Protectorat entà exercir es accions legaus que corresponen. En çò que tanh as associacions que non adapten es estatuts en tèrme mencionat, pèrden es beneficis derivadi dera publicitat registrau e non pòden arrecéber subvencions dera Administracion dera Generalitat.

En tot tier en compde es importants efèctes negatius que compòrte era non-adaptacion des estatuts en tèrme fixat, era finalizacion imminent d'aguest tèrme e era complexitat d'aguest procès, resulte deth tot procedent prorogar-lo.

Article unic

Modificacion dera Lei 4/2008

Se modifique er apartat 1 dera disposicion transitòria prumèra dera Lei 4/2008, deth 24 d'abriu, deth libre tresau deth Còdi civiu de Catalonha, relatiu as persones juridiques, que rèste redigit dera manèra següenta:

''1. Sense perjudici de çò qu'establís era disposicion finau prumèra, es associacions e es fondacions ja constituïdes subjèctes as disposicions deth libre tresau deth Còdi civiu an d'adaptar es estatuts e an d'inscríuer aguesta adaptacion en registre corresponent, s'ei de besonh, abans deth 31 de deseme de 2012.''

Dis posicion finau

Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 19 de junhsèga deth 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President dera Generalitat de Catalonha

PILAR FERNÁNDE Z I BOZAL

Conselhera de Justícia

(11.193.072)


No hay versiones para esta norma