Orde do 19 de novembro de 2003 pola que se publica a equivalencia dos cursos de linguaxe administrativa galega organizados pola Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas) desde o ano 1998 ó 2002 e os programados para o ano 2003, incluídos nos acordos de formación continua nas administracións públicas (AFCAP) . - Diario Oficial de Galicia, de 26-11-2003

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 230
  • Fecha de Publicación: 26/11/2003
  • Este documento NO tiene versiones

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Escola Galega de Administración Pública e aFundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas) asinaron o día 6 de novembro de 2003 un acordo de colaboración para a realización conxunta de actividades formativas na Administración sanitaria e o recoñecemento de certificados que acrediten o coñecemento de linguaxe administrativa galega.

Desde o ano 1998, a Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas) , adscrita á


No hay versiones para esta norma