Resolucion do 1 de agosto de 2007, da Secretaria Xeral de Comunicacion, de modificacion do disposto na Resolucion do 22 de maio de 2006 pola que se crean determinados ficheiros de datos de caracter persoal da Compañia de Radio-Television de Galicia (CRTVG) e das suas sociedades (Radiotelevision Galicia, S.A. e Television de Galicia, S.A.), publicada no Diario Oficial de Galicia nº 125, do 30 de xuño de 2006. - Diario Oficial de Galicia, de 10-08-2007

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 155
  • Fecha de Publicación: 10/08/2007
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

En cumprimento das consideracións efectuadas pola Axencia Española de Protección de Datos,

RESOLVO:

Primeiro.-Trasladar o ficheiro denominado Socios do Xabarín Club, que foi incluído por erro como ficheiro de nova creación da Televisión de Galicia, S.A. no anexo II da citada Resolución do 22 de maio de 2006, pasando este contido ao anexo I, como ficheiro de nova creación da CRTVG.

Segundo.-Deixar sen efecto o contido dos anexos II e III da precitada Resolución do 22 de maio de 2006.

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2007.

P.D. (Disposición adicional 2ª

do Decreto 44/2006, do 2 de marzo)

Fernando Salgado García

Secretario xeral de Comunicación


No hay versiones para esta norma