Resolucion do 12 de xuño de 2007, da Direccion Xeral de Ordenacion e Innovacion Educativa, pola que se autorizan os programas de garantia social en centros publicos para o curso 2007-2008. - Diario Oficial de Galicia, de 10-07-2007

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 133
  • Fecha de Publicación: 10/07/2007
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

En virtude do disposto no punto décimo terceiro da Orde do 5 de maio de 1997, pola que se regulan os programas de garantía social na Comunidade Autónoma de Galicia, e da Resolución do 21 de febreiro de 2007, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se regula o desenvolvemento dos programas de garantía social en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2007-2008, esta dirección xeral

RESOLVE:

Autorizar para o curso 2007-2008 os programas de garantía social que figuran no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2007.

Mª José Pérez Mariño

Directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


No hay versiones para esta norma