Resolución do 14 de febreiro de 2011 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Enxeñaría Industrial., - Diario Oficial de Galicia, de 17-03-2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 54
  • Fecha de Publicación: 17/03/2011
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación, así como da autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 12 de novembro de 2010 (publicado no BOE do 16 de decembro por resolución do secretario de Estado de Universidades do 22 de novembro de 2010).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35º da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial do máster universitario en Enxeñaría Industrial, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2011.

Juan José Casares Long

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


No hay versiones para esta norma