Resolucion do 17 de decembro de 2009, da Direccion Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se seleccionan os centros desta comunidade autonoma que participaran na actividade de escolas viaxeiras no ano 2010. - Diario Oficial de Galicia, de 30-12-2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 253
  • Fecha de Publicación: 30/12/2009
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Por Orde do 23 de outubro de 2009 (DOG do 5 de novembro), a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocou axudas para a realización de actividades de escolas viaxeiras durante o ano 2010.

Efectuada a valoración de solicitudes polas comisións provinciais previstas no punto 8 da devandita orde, e conforme a proposta da comisión constituída con tal fin nesta dirección xeral, e en función das atribucións que me foron conferidas pola orde de referencia,

RESOLVO:

Seleccionar os centros que participarán na actividade de escolas viaxeiras que se sinalan no anexo que se xunta a esta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez

Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


No hay versiones para esta norma