Resolucion do 25 de maio de 2009 pola que se declara deserto o concurso de comics ¿Que e para ti o Valedor do Pobo?. - Diario Oficial de Galicia, de 11-06-2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 113
  • Fecha de Publicación: 11/06/2009
  • PDF de la disposición

Por resolución do Valedor do Pobo do 12 de xaneiro de 2009 (DOG nº 12, do 19 de xaneiro), convocouse o concurso de cómics ¿Que é para ti o Valedor do Pobo?, dirixido a centros educativos da comunidade autónoma.

Transcorrido o prazo para a presentación de traballos sinalado na citada convocatoria sen terse presentado ningún,

RESOLVO:

Declarar deserto o concurso ¿Que é para ti o Valedor do Pobo?.

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2009.

Benigno López González

Valedor do Pobo


No hay versiones para esta norma