Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 211 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 211 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 211 de 12 de julio de 2023 ...proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 3.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo con data 17.6.2023... . 4.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 105 de 05 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 05/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 105 de 05 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 105 de 05 de julio de 2023 ?. Con data 19.4.2023, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade dos seus membros, ao abeiro do previsto no artigo 34.4 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, o acordou devolver o expediente, sen a emisión do ditame Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o seu Regulamento de organización e funcionamento, por tratarse dunha reclamación de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 227 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 227 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 227 de 12 de julio de 2023 . 4.- Con data 14.6.2023, emitiuse proposta de resolución en senso desestimatorio da reclamación presentada. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo con Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de organización e...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 256 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 256 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 256 de 31 de julio de 2023 Xeral, do 26.6.2023. Informe de legalidade, do 6.7.2023. Texto para informe do Consello Consultivo de Galicia... Primeira.- Competencia para a emisión do ditame. O artigo 1 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, configura a este órgano como o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da comunidade autónoma...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 200 de 05 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 05/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 200 de 05 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 200 de 05 de julio de 2023 ...razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, pola señora conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, tendo entrada neste organismo o 5.6.2023. 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 231 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 231 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 231 de 19 de julio de 2023 ...reclamación presentada en 112.141,72 euros. 9.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 3.7.2023... . 10.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 289 de 13 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 13/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 289 de 13 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 289 de 13 de septiembre de 2023 ...anticipada. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o día 4.9.2023. 6... .- Os demais antecedentes dedúcense do contido do presente ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 243 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 243 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 243 de 31 de julio de 2023 ...proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo con data 3.7.2023... . 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 245 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 245 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 245 de 31 de julio de 2023 . 6.- O 28.6.2023 a persoa instrutora formula a proposta de resolución de estimación parcial da reclamación, propoñendo unha indemnización total de 31.704,93 euros. 7.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes, a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 266 de 06 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 06/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 266 de 06 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 266 de 06 de septiembre de 2023 Ourense ditou unha proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 6.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor presidente do Consorcio Provincial contra... . O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de

+5000 Resultados