Subvenciones de Boletín Oficial de A Coruña

 • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
 • Convocatoria Publica de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporacion de TIC en el marco del Programa TICCamaras

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/04/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Empresas y autónomos, Particulares

  ANUNCIO Programa TICCámaras Apoyo a la Incorporación de las TIC en las Pymes La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña informa de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en el marco del Programa TICCámaras, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea (80%). El 20% adicional estará financiado por la Cámara de Comercio de A Coruña y las propias empresas ...
 • Convocatoria de subvenciones y ayudas publicas del programa de subvenciones dirigido a entes de gestion, asociaciones, mancomunidades y consorcios turisticos para la mejora de la calidad, competitividad y actividades turisticas, de la provincia de A Coruña, en el año 2017 (DP0030/2017).

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/04/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

  Extracto de la Resolución de la Presidencia nº 10851/2017, de fecha 3 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a entes de gestión, asociaciones, mancomunidades y consorcios turísticos para la mejora de la calidad, competitividad y actividades turísticas, de la provincia de A Coruña, en el año 2017 (DP0030/2017). BDNS (Identif.): 342982 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/20...
 • Bases da convocatoria da primeira convocatoria do programa Bolsas Europa FP-Proxecto Acoreuropa VI

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/04/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Empresas y autónomos, Particulares

  BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL ACOREUROPA VI. 1ª CONVOCATORIA (Proxecto de Mobilidade Erasmus+, realizado no marco do Programa de Aprendizaxe Permanente, segundo o convenio co Servicio Español para la Internalización de la Educación -SEPIE- do Ministerio de Educación) OBXECTO 1. As presentes bases teñen por obxecto a selección de titulados/as nos ciclos formativos de grao medio que se indican...
 • Concesion provisional de subvencions correspondentes ao programa MA100, de limpeza de praias maritimas 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/04/2017
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles

  RESOLUCIÓN NÚM. 12474/2017, DO 19 DE ABRIL, POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN PROVISIONAL DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA MA100: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DIRIXIDO A CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O EXERCICIO 2017 Referencia: MA100/2017 Expte.: 2017000002222 Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Primeiro.- Por RP núm. 32.516/2016, do 28 de decembro, aprobáronse as Bases reguladoras xerais das ...
 • Bases do Programa educativo municipal Idiomas do mundo 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/04/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  Bases do Programa Educativo Municipal Idiomas do Mundo 2017 OBXECTO 1. O Concello da Coruña, por medio da Concellaría de Xustiza Social e Coidados, convoca o programa educativo Idiomas do Mundo , no que se ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, de realizar unha actividade de inmersión lingüística no verán de 2017, co obxectivo de avanzar no dominio dalgunha das linguas europeas máis faladas no mundo (inglés, portugués, francés e alemán) e poder acredit...
 • R.P. 12452 pola que se aproba a modificacion da Convocatoria das bolsas de investigacion 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/04/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  MODIFICACIÓN DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE INVESTIGACIÓN 2017 Por resolución do Presidente nº 12452 do 19 de abril de 2017, aprobouse a modificación da Convocatoria das bolsas de investigación 2017 (publicadas no BOP nº 58 do 27 de marzo de 2017), que se transcribe a continuación: Modificar a resolución 8916/2017 do 21/03/2017, pola que se aproba a Convocatoria das bolsas de investigación 2017 no senso seguinte: Onde di: 2.- Solicitantes. Poderán participar nesta convocatoria tod...
 • Convocatoria das axudas de emerxencia social 2017. Concello de Porto do Son

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 20/04/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  EDICTO O Alcalde-Presidente do Concello de Porto do Son, en data 17/03/2017 aprobou a convocatoria das axudas de emerxencia social 2017, o que se publican para xeral coñecemento: CONVOCATORIA DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL 2017 1. É obxecto desta convocatoria regular para o exercicio 2017 a concesión das axudas de emerxencia social do Concello de Porto do Son en réxime de concorrencia competitiva, de acordo coas bases reguladoras publicadas no BOP núm. 208, do 02.11.2011 ás que se lle ...
 • Bases da convocatoria de subvencions aos colexios de 2.º ciclo de educacion infantil e primaria e institutos de educacion secundaria para a realizacion de viaxes escolares durante o ano 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 20/04/2017
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  Coa finalidade de colaborar cos centros educativos na realización de actividades de carácter formativo fóra do medio propiamente escolar, complementando as actividades académicas e ofrecéndolle aos alumnos/as a posibilidade de coñecer novos lugares e recursos, e en cumprimento das competencias que o Concello de Carballo ten na promoción da cultura e da ocupación do tempo libre, conforme se estipula no artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, proponse á Alcaldía que dicte a seguinte re...
 • Bases da convocatoria de subvencion as asociacions de pais e nais de alumnos dos colexios e institutos de Carballo para a realizacion do Programa de actividades educativas do ano 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 20/04/2017
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  Coa finalidade de colaborar coas asociacións de pais e nais que representan os intereses dun sector moi importante da comunidade educativa que complementan as actividades académicas e realizan unha importante labor de dinamización cultural dos centros educativos de Carballo, promovendo a organización e realización de actividades de carácter educativo por parte destas entidades, e en cumprimento das competencias que o Concello de Carballo ten na promoción da cultura e da ocupación do temp...
 • Bolsas de estudo 2016-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 19/04/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía de data 04/04/2017 acordouse realizar a convocatoria pública para a concesión de de bolsas de estudo curso 2016/2017 do Concello de Abegondo. ANEXO 1: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS A UNIVERSITARIOS/AS NO CURSO 2016/2017 Primeira. Natureza, obxecto e créditos orzamentarios O obxecto das presentes bases é regular a convocatoria pública en concorrencia competitiva, que no exercicio das súas competencias ...
581 Resultados