Subvenciones Reparación daños fenómenos naturales

Top Concepts: Reparación daños fenómenos naturales

Assistència i Cooperació als Municipis Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2018 - Boletín Oficial de Girona de 04-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 04/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Administració Pública: L02000017 Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Òrgan: L02000017 Id Anunci: 31630 Codi convocatòria: 401575 Des convocatòria: Convocatòria Nevades 2018 Extracte de l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 29 de maig de 2018, pel qual es convoquen les subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2018 De conformit

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de sub- vencions per a actuacions municipals per nevades - Boletín Oficial de Girona de 25-04-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 25/04/2018 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles

El Ple d'aquesta Diputació, en sessió de data 17 d'abril de 2018, va aprovar inicialment la modificació de les bases específiques regula- dores de subvencions per a actuacions municipals per nevades. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques regula- dores de subvencions per a actuacions per nades, donant el següent redactat a la Base específica 5a. Forma de determinar la quantia de les subvencions: 'b) L'import que podrà rebre un mateix ajuntament per la línia

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Administración Local, por la que se convocan para 2018 las subvenciones previstas en la Orden de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Administración Local por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 16-02-2018

Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 16/02/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Mediante Orden de 18 de mayo de 2017, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. En la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, se han previsto los...

RESOLUCIÓN TES/2065/2017, de 28 de julio, por la que se da publicidad a la subvención directa a favor del Consejo Comarcal de El Maresme en concepto de reparaciones de los daños ocasionados por el temporal de lluvia acaecido los días 12 y 13 de octubre de 2016, concedida por la Agencia Catalana del Agua (ref. BDNS 357302). - Diario Oficial de Cataluña de 29-08-2017

Boletín: Diario Oficial de Cataluña del 29/08/2017 Tipo: Concesion Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Assistència i Cooperació als Municipis Extracte en la BDNS de distribució definitiva dels crèdits de la convocatòria d'actuacions municipals per a nevades, anualitat 2017 Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA - Boletín Oficial de Girona de 09-08-2017

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 09/08/2017 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Administració Pública: L02000017 Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Òrgan: L02000017 Id Anunci: 19511 Codi convocatòria: 343504 Des convocatòria: NEVADES 2017 Extracte de l'acord de Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 1 d'agost de 2017 de distribució definitiva dels crèdits de la convocatòria d'actuacions municipals per a nevades, anualitat 2017. De conformi

Corrección de errores de la Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Administración Local, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones previstas en la Orden de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 07-07-2017

Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 07/07/2017 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Advertido error consistente en la omisión de los Anexos de la disposición de referencia, se procede a su publicación. Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Administración Local, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones previstas en la Orden de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 05-07-2017

Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 05/07/2017 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Mediante Orden de 18 de mayo de 2017 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. En la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, se han previsto lo...

Modificació de l'art. 3 del Pla d'acció per donar suport econòmic, tècnic i material, per part de la Diputació de Barcelona, a les contingències causades pels aiguats. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-03-2017

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 07/03/2017 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles

ADMINISTRACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local ANUNCI Modificar l'article 3 del 'Pla d'acció per a donar suport econòmic, tècnic i material, per part de la Diputació de Barcelona, a les contingències causades pels aiguats produïts el mes d'octubre de 2016 als municipis de la comarca del Maresme'. Es fa públic per a general coneixement que la Presidència d'aquesta Diputació, en data 1 de març de 2017, va aprovar la següent re

Aprovació del Pla d'acció de suport econòmic, tècnic i material, per part de la Diputació de Barcelona, a les contingències causades pels aiguats produïts el mes d'octubre. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-11-2016

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 17/11/2016 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles

ANUNCI d'aprovació del Pla d'acció per a donar suport econòmic, tècnic i material, per part de la Diputació de Barcelona, a les contingències causades pels aiguats produïts el mes d'octubre de 2016 als municipis de la comarca del Maresme Es fa públic per a general coneixement que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 14/10/2016, va aprovar la següent resolució (D 9811/16): 'L'episodi de pluges que ha tingut lloc a la comarca del Maresme aquest mes d'octubre de
715 Resultados