AMPLIACIÓN DE ENTREGA DE VALES DAS BOLAS COMPLEMENTARIAS AO ESTUDO PARA O CURSO 2017/2018 - Boletín Oficial de Pontevedra de 13-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 13/10/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lalín en sesión ordinaria celebrada o día 2 de outubro de 2017 acordou:

' Modificar a base décimo quinta punto cinco das bases para a concesión de bolsas complementarias ao estudo para o curso 2017/2018 ( BOP Pontevedra de 11 de xullo de 2017 e o seu extracto no BOP Pontevedra de 27 de xullo de 2017) e ampliar o prazo de entrega de vales ata o día 30 de novembro do ano en curso.

Documento asinado dixitalmente á marxe.

No hay voces...