ANUNCIO sobre 16ª convocatoria del Premio BBVA de Teatro 2016. - Diario Oficial de Cataluña de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Grup BBVA promouen el Premi BBVA de Teatre amb la finalitat de donar suport a les creacions teatrals, incentivar la creativitat i l'ofici i vetllar per la difusió dels espectacles guanyadors.

BASES

01. Les companyies que es presentin al 'PREMI BBVA DE TEATRE' han de ser residents a Catalunya. El muntatge ha de ser dissenyat per representar-se a la manera italiana, amb una durada mínima de 60 minuts.

02. La companyia ha de facilitar a l'organització els mitjans necessaris per poder traduir l'obra de forma simultània en el cas que l'espectacle no sigui en català o castellà.

03. L'enregistrament de l'obra i la informació requerida s'ha de tramitar a través del formulari que es troba awww.premiteatre.cati/owww.fcaixescatalanes.cat.

El termini de presentació s'acabarà el7 de desembre de 2015 a les 24 h.

04. Documentació i material a presentar (pdf) a través del formulari:

- Fitxa artística completa

- Fitxa tècnica de l'espectacle

- L'exemplar, còpia del text o guió de l'espectacle.

- Dossier de la companyia

- Enregistrament íntegre de l'espectacle via wetransfer apremiteatre@gmail.compreferiblement en format .mov o .mp4 d'un pes màxim de 2GB.

Correu per a consultes sobre el Premi:premiteatre@gmail.com

La documentació de les obres que no siguin seleccionades com a finalistes serà eliminada en un termini d'un mes, un cop s'hagi fet públic el veredicte.

05. Les despeses derivades dels tràmits i documentació exigits per inscriure's al concurs aniran a càrrec dels grups teatrals. Aquests han de disposar de l'autorització necessària per representar l'obra, mitjançant la SGAE o qualsevol altra empresa legalment autoritzada, o bé pel mateix autor/a. També han d'assumir totes les obligacions legals derivades del muntatge i representació de l'obra presentada. L'organització queda exempta de qualsevol responsabilitat respecte a aquest tema.

06. La Comissió Organitzadora i el Director del Premi designaran un jurat, format per persones externes a l'entitat organitzadora i vinculades al món teatral. El Director del Premi també formarà part del jurat, el qual seleccionarà sis espectacles finalistes i dos de reserva d'entre els candidats.

Els sis espectacles finalistes es faran públics al mes de gener de 2016 i s'hauran de representar d'acord amb els requisits establerts en aquestes bases.

07. Les dates de representació dels espectacles finalistes seran durant el mes d'abril de 2016 a diferents sales de Catalunya.

S'assignarà una data i un espai teatral a cada obra finalista, que serà inamovible, i en cas no disponibilitat, l'organització recorrerà als grups de reserva.

El jurat adjudicarà el premi al millor espectacle teatral a una de les obres finalistes, veredicte que serà irrecusable. El jurat es reserva el dret de declarar-lo desert. En cap cas el premi es fraccionarà.

El premi es farà públic durant el mes de maig de 2016 en el transcurs de la gala final que tindrà lloc a L'Atlàntida de Vic.

08. Premis

PREMI AL MILLOR ESPECTACLE TEATRAL: Gira per Catalunya de 4 representacions a diferents teatres i 2 actuacions al Festival Temporada Alta 2016. El premi valorat en 20.000 euros es farà efectiu a la companyia en concepte de caixet.

L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) atorgarà, d'entre les obres finalistes, una menció especial a la millor actriu i al millor actor.

09. Els cinc finalistes no premiats percebran 900 euros en concepte de caixet.

10. Els organitzadors del premi podran fer difusió de les obres finalistes en les seves publicacions i accions de caràcter divulgatiu. També podran arribar a acords amb els mitjans de comunicació que creguin oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra acció durant i després del concurs.

11. L'organització incorporarà les obres finalistes al seu fons documental.

12. La companyia de l'obra guanyadora haurà de fer constar el nom del premi (Premi BBVA de Teatre) en els elements de difusió, comunicació i publicitat de l'obra guanyadora sempre que es representi.

13. El muntatge de l'escenografia, pla d'il·luminació i so anirà a càrrec dels finalistes, que hauran de respectar escrupolosament el calendari de càrrega i descàrrega que estableix l'espai on es representi. Els grups també hauran d'adaptar-se al material tècnic de què disposi el teatre. En aquest sentit és important consultar la fitxa tècnica de la sala.

14. La comissió organitzadora prendrà les decisions que cregui oportunes i aquestes seran inapel·lables. També resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases segons el seu lliure criteri.

15. El fet de participar en el concurs comporta l'acceptació íntegra d'aquestes bases així com els drets i obligacions que d'elles se'n deriven.

Sabadell, 4 de novembre de 2015

Belén Latorre Laguna

Directora

Teatro
Catalán
Artes
Empresa