ANUNCIO sobre 36ª convocatoria del Premio BBVA Sant Joan 2016. - Diario Oficial de Cataluña de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Fundació Antigues Caixes Catalanes, juntament amb el Grup BBVA, convoquen la trenta-sisena edició del Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana. Un guardó obert a les diferents modalitats de prosa literària i a tots els autors i autores que escriuen en català.

BASES

A. El Premi BBVA Sant Joan, convocat per la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (d'ara endavant Fundació Antigues Caixes Catalanes), és destinat a guardonar una obra de prosa literària (novel·la, narració, relat de viatges, memòries, biografia, diari, etc.), original i inèdita, escrita en llengua catalana, independentment de quina sigui la nacionalitat i residència de l'autor.

B. L'extensió de l'obra presentada ha de ser com a mínim de 150 pàgines/cares mida DIN A4, amb un contingut aproximat de 2.100 espais cadascuna. L'obra ha d'haver estat escrita abans de la publicació d'aquesta convocatòria.

C. Els originals s'han de presentar per quintuplicat, mecanografiats, a doble cara, convenientment relligats, i han de dur el títol de l'obra i les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic i telèfon). En el cas que l'autor no vulgui que es faci pública la seva identitat o el títol de l'obra, haurà d'adjuntar-hi una plica amb un pseudònim i les seves dades personals, que només seran accessibles als organitzadors del premi.

D. El termini de presentació d'originals es tancarà el dia 19 de febrer del 2016. La presentació tindrà lloc a la seu de la Fundació Antigues Caixes Catalanes (carrer de Gràcia, 17. 08201 Sabadell).

El veredicte del Jurat, inapel·lable, es farà públic el mes de juny de 2016. Els originals no premiats es podran recollir, a partir del dia 1 de juliol de 2016, en un termini màxim de tres mesos. Un cop transcorregut aquest termini, l'organització entendrà que els seus autors hi renuncien i els destruirà.

E. L'import del Premi convocat és de 35.000 euros.

F. La Fundació Antigues Caixes Catalanes es reserva la possibilitat, si així ho considera convenient, d'editar l'obra premiada en català i castellà, edició que en cap cas tindria finalitats lucratives, sinó que es destinaria únicament i exclusivament a la divulgació pública de l'obra durant un període no superior a sis mesos.

G. El Jurat està constituït per: Jordi Coca, Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli, Najat El Hachmi (guanyadora de la darrera edició) i Joan Carles Sunyer (director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, que actua com a secretari).

H. El Jurat segueix el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d'una obra determinada, que esdevé la guanyadora. Si el Jurat creu, tanmateix, que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per ser publicada, el premi pot no ser adjudicat. En cap cas el premi es fracciona.

I. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el Jurat segons el seu lliure criteri.

J. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.

Sabadell, 16 de novembre de 2015

Belén Latorre Laguna

Directora

Literatura
Catalán