ANUNCIO sobre aprobación de las bases específicas para el otorgamiento de subvenciones para la rehabilitación de inmuebles anteriores al año 1925. - Diario Oficial de Cataluña de 24-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

D'acord amb l'article 124.2. del Reglament d'obres, d'activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que s'han aprovat definitivament les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'immobles de Sallent construïts amb anterioritat a l'any 1925 i que les bases íntegres s'han publicat al BOBP en data 16 de novembre de 2015.

Sallent, 16 de novembre de 2015

David Saldoni de Tena

Alcalde

Mejora de inmuebles
Obras de rehabilitación