ANUNCIO sobre aprobación definitiva de las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas y nuevos emprendedores para el año 2016. - Diario Oficial de Cataluña de 27-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 27/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 267, de data 18 de novembre de 2015, publica edicte de l'Ajuntament de la Canonja, pel qual es fa pública l'aprovació definitiva i es publiquen íntegrament les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses i nous emprenedors, per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, any 2016.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

La Canonja, 19 de novembre de 2015

Daniel Sánchez Miguel

Secretari accidental

Iniciativa emprendedora
Empresa