Aprobación das bases das convocatorias de subvencións para cabalgatas de reis, viaxes escolares e anpas durante o ano 2015 - Boletín Oficial de A Coruña de 06-05-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 06/05/2015 hasta 06/11/2015
  • Documento en formato PDF

Na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 20/04/2015 aprobáronse as Bases da Convocatoria de Subvencións para a realización de Cabalgatas de Reis do ano 2015 e as Bases da Convocatoria de Subvencións as escolas e colexios de 2º ciclo de educación infantil e/ou primaria e Institutos de Educación Secundaria para a realización de Viaxes Escolares durante o ano 2015 .

Por Decreto nº 2015001284 do 28/04/2015 a Alcaldía resolveu aprobar as Bases da Convocatoria de Subvencións ás asociacións de nais e país de alumnos das escolas, colexios e institutos de Carballo para a realización do programa de actividades do ano 2015.

O prazo para a presentación de solicitudes para calquera destas convocatorias é dun mes contado desde o día seguinte á publicación na prensa local.

Carballo,28 de abril de 2015

O ALCALDE

EVENCIO FERRERO RODRÍGUEZ

2015/4908

Cabalgatas
Escuelas Infantiles
Escuelas
Educación
Alumnado
Prensa
Ampas