APROBACIÓN DE EMPRESAS BENIFICIARIAS E PERFÍS DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO E A ECONÓMIA DOS SECTORES ESTRATÉXICOS BEM EMPREGADO 2, E MODIFICACIÓN DE ERROS - Boletín Oficial de Lugo de 28-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lugo
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 28/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿDe acordo ás bases do Ben Empregado II publicadas con data 31 de marzo de 2015 (BOP Nº73) e atendendo ás empresas beneficiarias que renunciaron á subvención, procédese a publicar a asignación da subvención ás seguintes entidades seguindo a listaxe de non beneficiarias publicadas no BOP de 24 de xuño de 2015, atendendo ao aprobado pola Xunta de Goberno o 27 de decembro de 2015.

NOVAS ENTIDADES BENEFICIARIAS BEN EMPREGADO II FASE I

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

NOVOS PERFÍS BEN EMPREGADO II FASE I

Este listado regularase seguindo o procedemento regulado nas bases do programa Ben Empregado II Fase II publicado no BOP de data 24 de xuño de 2015.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Tanto as novas entidades beneficiarias como os candidatos solicitantes para ditos perfís, ateranse ás bases reguladoras do Programa Ben Empregado, publicadas no BOP o 31 de marzo de 2014 e 24 de xuño de 2015, correspondentes á Fase I e á Fase II, respectivamente.

MODIFICACIÓN DE ERROS NAS CANTIDADES OUTORGADAS A ENTIDADES BENEFICIARIAS PUBLICADAS NO BOP DO 24 DE XUÑO DE 2015 DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO E A ECONOMÍA DOS SECTORES ESTRATÉXICOS BEN EMPREGADO 2.

Con data do 24 de xuño de 2015 publícase a relación de entidades beneficiarias do programa de fomento do emprego e a economía dos sectores estratéxicos Ben Empregado 2 (BOP Nº143), onde se detectan determinados erros, que quedan rectificados e aprobados pola Xunta de Goberno o 29 de outubro de 2015, sendo os seguintes:

Onde di:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Debería dicir:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Lugo, a 27 de novembro de 2015.- O Deputado de promoción económica e social, Álvaro Santos Ramos

R. 4330

Empresa
Fomento del empleo
Desarrollo económico