Aprovació de les bases del XXI premi de Poesia M. Mercè Marçal del Consell Comarcal del Pla d'Urgell - Boletín Oficial de Lleida de 24-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 24/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple del Consell Comarcal en sessió realitzada el dia 14 de maig de 2018, va aprovar les bases de la convocatòria del XXI premi de Poesia M. Mercè Marçal.

Que transcrites literalment diuen:

'Bases del 21è Premi de Poesia Maria Mercè Marçal

1. Els treballs escrits en vers o en qualsevol altra forma utilitzada en poesia han de ser inèdits i en llengua catalana.

2. No s'admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.

3. L'extensió mínima ha de ser la d'un volum d'uns 350 versos.

4. L'original s'ha de presentar en suport digital acompanyat de sis còpies impreses a doble cara.

5. Als treballs hi ha de constar el títol i un pseudònim, acompanyats d'una plica tancada. A la part exterior de la plica hi ha de figurar el títol o lema; i a l'interior, la identificació, l'adreça i el telèfon de contacte de l'autor o autora, a més del títol de l'obra.

6. Els treballs s'han d'adreçar al Consell Comarcal del Pla d'Urgell, fins al 30 de novembre de 2018. Al sobre hi ha de constar Premi de Poesia M. Mercè Marçal, 21a convocatòria (Consell Comarcal del Pla d'Urgell, c/ Prat de la Riba, 1, 25230 Mollerussa).

7. L'import del premi és de 3.000 euros, que corresponen als drets de la primera edició de l'obra premiada.

8. El jurat estarà format pel Sr. Jordi Pàmias, el Sr. Jaume Pont, la Sra. Àngels Marzo, el Sr. Joan Cornudella i el Sr. Ramon Rubinat, relacionats tots amb el món de la literatura en llengua catalana, i serà un dels membres del jurat qui actuarà com a secretari.

9. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic de forma solemne en el decurs d'un sopar que es farà en un restaurant de la comarca (es detallarà més endavant la data i el lloc on se celebrarà). El guanyador o guanyadora es compromet a assistir a l'acte de lliurament.

10. L'obra premiada serà publicada per l'editorial Pagès Editors de Lleida, dins de la col·lecció 'La Suda'.

11. Els treballs presentats al premi no es retornaran.

12. El fet de presentar-se al premi suposa l'acceptació d'aquestes bases. Mollerussa, abril de 2018. Joan Trull i Borràs. El President'

Es fa públic per a general coneixement d'acord amb el que s'estableix a l'art. 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d'acord amb l'art.

11, apartat 3 b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Mollerussa, 16 de maig de 2018

El president, Joan Trull i Borràs

Literatura