Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores de subvencions de concurrència competitiva per a entitats i associacions locals (matèria no esportiva) durant l'exercici 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellnou de Bages

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 d'agost de 2016, va acordar aprovar la convocatòria i les bases reguladores de subvencions de concurrència competitiva per a entitats i associacions locals que organitzin activitats d'interès públic durant l'exercici 2016, per activitats no esportives.

El text íntegre de les bases pot ser consultat a la Seu Electrònica www.castellnoudebages.cat.

Castellnou de Bages, 25 d'agost de 2016 L'alcalde, Francesc Martínez i Vilaseca

Deporte
Actividades de servicios sociales