Aprovació de la convocatòria per a l'atorgament de beques en concepte d'escolarització al CMFPA pel curs 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

ANUNCI

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 6 de setembre del 2016, va adoptar els següents acords:

'1. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de beques en concepte d'escolarització al CMFPA pel curs 2016-17, per un import de 1.500 EUR, i les bases reguladores corresponents d'acord al document annex i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3261.48903.

2. Publicar la convocatòria per a l'atorgament de beques en concepte d'escolarització al CMFPA pel curs 2016-17 al Butlletí Oficial de la Província.

3. Donar trasllat d'aquests acords a les àrees municipals de Serveis Econòmics i Benestar Social, així com també al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes.'

El termini de presentació de les sol·licituds és del 12 al 16 de setembre del 2016 en primera convocatòria, i del 28 de novembre al 2 de desembre del 2016 en segona convocatòria. Les Bases reguladores de la convocatòria es poden consultar al web municipal, a l'adreça www.santjoanvilatorrada.cat.

Sant Joan de Vilatorrada, 7 de setembre de 2016 L'alcalde, Gil Ariso Planas

Bienestar social