Aprovació de la convocatòria per a l'atorgament de beques en concepte d'escolarització i/o menjador de la llar d'infants municipal el Xiulet pel curs 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

ANUNCI

Es fa públic que en data 6 de setembre del 2016, la Junta de Govern Local va adoptar els següents acords:

'1. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de beques en concepte d'escolarització i/o menjador de la Llar d'Infants Municipal El Xiulet pel curs 2016-17, per un import de 6.160 EUR, i les bases reguladores corresponents d'acord al document annex i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3262.48922.

2. Publicar la convocatòria per a l'atorgament de beques en concepte d'escolarització i/o menjador de la Llar d'Infants municipal pel curs 2016-17 al Butlletí Oficial de la Província.

3. Donar trasllat d'aquests acords a les àrees municipals de Serveis Econòmics i Benestar Social, així com també a la Llar d'Infants Municipal El Xiulet.'

El termini de presentació de les sol·licituds és del 19 al 23 de setembre del 2016. Les Bases reguladores de la convocatòria es poden consultar al web municipal, a l'adreça www.santjoanvilatorrada.cat.

Sant Joan de Vilatorrada, 7 de setembre de 2016 L'alcalde, Gil Ariso Planas

Bienestar social
Escuelas Infantiles