Aprovació definitiva de la modificació de les bases de subvencions de serveis socials. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

El Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 30 d? octubre de 2017, entre d? altres acords, va aprovar definitivament la modificació de les bases reguladores per a l? atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva per serveis socials, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 28 de juliol de 2017.

Balenyà, 20 de novembre de 2017

L? alcaldessa, Anna Magem i Marsó,

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales