Axudas para adquisión de material escolar do curso 2017-2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Convocatoria de concesión de axudas para adquisición de libros e material escolar do curso 2017-2018.

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 06/10/2017, acordou abrir o prazo de presentación de solicitudes para optar á concesión de axudas para adquisición de libros e material escolar para o curso 2017-2018.

O prazo para presentar as solicitudes será de 30 días, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, tal e como se establece na respectiva Ordenanza reguladora, publicada no BOP nº 53, do 4 de marzo de 2008.

Toques, 9 de outubro de 2017.

O alcalde,

Asdo.: José Angel Penas García

2017/8709

Material escolar
Sector del libro