Bases particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que contractin laboralment a una persona aturada durant el termini mínim d'un any. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 23/02/2015 hasta 23/08/2015
  • Documento en formato PDF

Per la Junta de Govern de data 6 de febrer de 2015 s'han aprovat les bases particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que contractin laboralment a una persona aturada durant el termini mínim d'un any i empadronada en aquest municipi.

Termini de presentació de sol·licituds:

Única convocatòria des de l'endemà de la publicació al DOGC fins el 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Documentació:

Les Bases Particulars Reguladores d'aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/obtenir via web, a la pàgina de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://www.cornellaweb.com.

També es troben a disposició dels interessats a la Direcció de Polítiques d'Ocupació (Ctra. L'Hospitalet s/n (Parc Can Mercader), 08940 Cornellà de Llobregat, telèfon: 93 474 33 99).

Cornellà de Llobregat, 9 de febrer de 2015

L'alcalde, p. d. f., el cap del Departament d'Acció Social, Salut Pública i Consum, José Lucena Gómez

Contratación de desempleados
Salud