Bases reguladores per a l'¿atorgament de subvencions municipals per a la dinamització de l¿'activitat econòmica de Cervera i apertura de la convocatòria - Boletín Oficial de Lleida de 05-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

EDICTE

Es fa públic per a coneixement general que la Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2017 ha

aprovat les bases reguladores per l'atorgament de subvencions municipals per a la dinamització de l'activitat

econòmica de Cervera i n'ha obert la convocatòria.

El termini màxim per a sol·licitar les subvencions i presentar la documentació corresponent és el dia 1

d'octubre de 2017 a les 14.00h.

Es pot consultar el text íntegre a l'E-tauler de la Paeria de Cervera.

Cervera, 31 de maig de 2017

El paer en cap, Ramon Royes i Guàrdia

No hay voces...