Convocatòria dels premis ADNEMPRÈN, emprenedors a la Catalunya Central. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Torelló

ANUNCI sobre la convocatòria dels premis 'ADNEMPRÈN, emprenedors a la Catalunya Central'

BDNS (Identif.): 349541.

Per acord de la Junta de Govern Local del 18 d'abril de 2017, es varen aprovar les bases i la convocatòria dels premis 'ADNempren, emprenedors a la Catalunya Central', per a l'any 2017, dotat amb un premi 'ADNstarter' de 4.000,00 EUR.

Les bases del concurs es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 de maig de 2017.

Les candidatures es presentaran a través del web www.adnempren.cat i el termini s'iniciarà amb la publicació de l'edicte de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2017, a les 12 hores.

Torelló, 24 de maig de 2017 L'alcalde, Jaume Vivet Soler

ANUNCIO sobre la convocatoria de los premios 'ADNEMPRÈN, emprenedors a la Catalunya Central'

BDNS (Identif.): 349541.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 18 de Abril de 2017, se aprobaron las bases y la convocatoria de los premios 'ADNempren, emprenedors a la Catalunya Central', para el año 2017, dotado con un premio 'ADNstarter' de 4.000,00 EUR.

Las bases del concurso se publicaron en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de fecha 19 de mayo de 2017.

Las candidaturas se presentaran a través del web www.adnempren.cat y el plazo se iniciará con la publicación del edicto de convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona y finalizará el día 31 de Julio de 2017, a las 12 horas.

Torelló, 24 de mayo de 2017 El alcalde, Jaume Vivet Soler

Iniciativa emprendedora