Convocatoria para a presentación de solicitudes de subvencións para clubs deportivos de Porto do Son - Boletín Oficial de A Coruña de 08-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 09/09/2016 hasta 14/09/2016
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

EDICTO

A Xunta de Goberno Local, na sesión do 25 de agosto de 2016, resolveu aprobar unha nova convocatoria para a presentación de solicitudes de subvencións a clubs deportivos de Porto do Son.

O prazo de presentación das solicitudes de axudas é de cinco (5) días hábiles, contados desde o seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, e o procedemento rexerase polas 'Bases para a concesión de subvencións a clubs deportivos do Concello de Porto do Son' aprobadas por decreto da Alcaldía do 22/07/2016 e publicadas no BOP da Coruña n.º 142, do 28 de xullo de 2016.

Porto do Son, 2 de setembro de 2016.

O alcalde-presidente

Asdo.: José Luis Oujo Pouso

2016/7332

Clubes y entidades deportivas