Convocatòria Pública de selecció de comerços per al desenvolupament de Diagnòstics d'Innovació Comercial en el marc del Pla de Comerç Minorista - Boletín Oficial de Barcelona de 21-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 21/09/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa informa de la Convocatòria Pública de selecció de comerços per al desenvolupament de Diagnòstics d'Innovació Comercial en el marc del Pla de Comerç Minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Secretària d'Estat de Comerç.

Primer.- Destinataris.

Pimes o empreses autònomes de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Manresa que pertanyin a algun dels epígrafs d'activitat del CNAE-2009, Grup 47 o que estiguin donades d'alta a l'IAE en els epígrafs 64, 65 o 66. Queden excloses les farmàcies.

Segon.- Objecte.

L'objecte de la convocatòria és promoure la participació de les Pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Manresa en l'actuació de Diagnòstics d'Innovació Comercial del Pla de Comerç Minorista. Aquesta actuació té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i un informe de recomanacions de millora, per tal d'impulsar l'adopció, per part dels mateixos, de metodologies i solucions que permetin millorar la seva situació competitiva.

Tercer.- Convocatòria.

El text complet d'aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Manresa. A més es pot consultar a través del web www.cambramanresa.cat

En aquesta adreça podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la sol·licitud de participació.

Quart.- Quantia.

El pressupost total per a la realització dels diagnòstics d'Innovació Comercial objecte de la present convocatòria és de 3.600 €, que se emmarca en el "Programa Operatiu Creixement Intel·ligent 2014- 2020"

La quantia màxima fixada per a la realització de diagnòstics en el marc d'aquesta Convocatòria és de

1.200 €. Aquest import serà finançat en el marc del Pla de Comerç Minorista a càrrec de fons FEDER de la Unió Europea i fons de la Secretària d'Estat de Comerç, així, aquest servei serà gratuït pels comerços participants.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà un cop transcorreguts 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 23 de novembre 2018 o fins a esgotar pressupost.

Manresa, 19 de setembre de 2018 El president, Pere Casals i Perramon

Fons Europeu de Desenvolupament Regional Una forma de fer Europa

Comercio
Comercio y marketing
Industria