Convocatoria pública para subvencións a entidades para actividades culturais e/ou deportivas - Boletín Oficial de A Coruña de 02-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 02/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ANUNCIO

De acordo co establecido no punto 5 das bases aprobadas polo Pleno e publicadas en BOP do 17 de abril 2008, a XGL acordou abrir período de convocatoria pública para solicitudes de subvención a entidades para realización de actividades culturais e/ou deportivas, durante prazo de 20 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio.

Muxía, 30 de novembro de 2015.

O alcalde

Félix Porto Serantes

2015/11677

Actividad cultural
Deporte