Convocatòria de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització per al 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 23/02/2015 hasta 23/08/2015
  • Documento en formato PDF

Ref.: 2SICSUB15.

Codi: 2/2015.

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 17 de febrer de 2015, es va aprovar la convocatòria de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions, per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a projectes de Cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització corresponents a l'any 2015.

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 23 de febrer al 24 de març de 2015, ambdós inclosos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en horari de dilluns a dijous de 8:30 a 17:30 hores i el divendres de 8:30 a 14:30 hores, telèfon 93 462 40 40.

Per a qualsevol consulta sobre l'expedient, podeu adreçar-vos a l'Àrea de Serveis Personals, Benestar i Famílies, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament o trucar al telèfon 93 462 40 63.

Santa Coloma de Gramenet, 17 de febrer de 2015

La regidora delegada de Cultura, Solidaritat i Cooperació, Mª Petra Jiménez González

Proyectos de cooperación
Cooperación al desarrollo
Familia
Cultura