Convocatòria de les subvencions aplicades a les entitats esportives. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/02/2015 hasta 25/08/2015
  • Documento en formato PDF

L'Alcaldessa Presidenta d'aquest Ajuntament, mitjançant resolució de data 12 de febrer de 2015, ha aprovat obrir la convocatòria de les subvencions aplicades a les entitats esportives de Vilanova del Camí, d'acord amb les bases aprovades i publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 110 de data 8 de maig de 2009.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Vilanova del Camí, 16 de febrer de 2015

L'alcaldessa, Vanesa González Márquez

Deporte