Convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades - Boletín Oficial de Girona de 10-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 10/09/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

En data 27 d'agost de 2018, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades

La normativa reguladora de la subvenció esmentada consta en els bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 128 de data 3 de juliol de 2018, i a la pàgina web municipal en l'apartat de convocatòries de subvencions i ajuts.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és des de la publicació de la convocatòria i fins exhaurir la partida pressupostària.

Ripoll, 28 d'agost de 2018

Gerard Soldevila i Freixa

Secretari

Contratación de desempleados