Edicte de convocatòria d'ajuts per a esportistes d'elit - Boletín Oficial de Girona de 19-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 19/03/2015 hasta 19/09/2015
  • Documento en formato PDF

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2015, ha acordat obrir pública convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a esportistes d'alt nivell del municipi de Llambilles per a l'exercici de 2015.

La convocatòria es regirà per les bases aprovades per sessió plenària de data 6 de març de 2014 i publicades la BOP de Girona núm. 51 de 14 de març de 2014, establint per tant el termini de finalització de presentació de sol·licituds en 20 dies naturals a partir de la publicació d'aquest edicte en el BOP.

Llambilles, 10 de març de 2015

Josep M. Vidal i Vidal

Alcalde

Deportistas y técnicos