Edicte de correcció de les subvencions a biblioteques i sales de lectura, anualitat 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

En l'extracte de l'acord del decret de Presidència de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida número 569, de 18 de maig de 2018, pel qual es convoquen les subvencions a biblioteques i sales de lectura, anualitat 2018, publicat en el BOP núm. 103 de 29/05/2018 (número de registre 4030) hi ha una errada,

On diu:

'Setè. Altres dades

Despeses subvencionables. Les despeses derivades del manteniment dels centres i, concretament: nòmines dels professors, llum, aigua, calefacció, neteja i consergeria ja siguin gestionades directament o indirecta.'

Ha de dir:

'Setè. Altres dades

Despeses subvencionables. L'adquisició de llibres, DVD i CD's.'

Lleida, 29 de maig de 2018

El president, Joan Reñé i Huguet

En dona fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

Bibliotecas