Edicte relatiu a les bases que regulen els premis als millors treballs de recerca de batxillerat dels alumnes de Cubelles. Curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 24/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Mitjançant Decret d? Alcaldia núm. /2018, de data 18 de maig de 2018, s? aproven les bases que regulen els premis als millors treballs de recerca de batxillerat dels alumnes de Cubelles.

Podran optar tots els alumnes de 2n de Batxillerat matriculats durant el curs 2017-2018 als centres d? ensenyament de Cubelles.

El contingut íntegre de les bases podran ser consultades en la pàgina web de l? Ajuntament www.cubelles.cat, i al taulell d? anuncis de l? Ajuntament.

Cubelles, 18 de maig de 2018

En dono fe La secretària general accidental L? Alcalde accidental

José Manuel Ardila Contreras Gemma Parra i Massip

No hay voces...